Lewicowo.pl – Portal poświęcony polskiej lewicy demokratycznej, patriotycznej i niekomunistycznej

Logo Lewicowo

Edward Abramowski

Związek Rycerzy Polski

[1915]

  1. Celem jest uszlachetnianie ludzi – wytworzenie w Polsce typu rycerza i zorganizowanie ludzi tego typu dla prowadzenia dzieła wyzwolenia politycznego, społecznego i moralnego.

  2. Za typ rycerza uważamy człowieka zdolnego poświęcić wszystko dla dobra Ojczyzny, kierującego się w stosunkach z ludźmi tylko miłością i braterstwem, występującego czynnie w obronie każdej krzywdy i niesprawiedliwości, spełniającego wobec siebie obowiązek ciągłego doskonalenia się w kierunku Bohaterstwa, woli twórczej, samodzielności i miłości ludzi.

  3. Dzieło wyzwolenia politycznego Związek prowadzi w kierunku powstania niepodległej Rzeczypospolitej Polski, Litwy i Rusi, jako trzech ludów jednakowo wolnych i równych sobie, a mających jedną wspólną Ojczyznę w granicach przedrozbiorowych.

  4. Dzieło wyzwolenia społecznego Związek prowadzi w kierunku przebudowy ustroju społecznego w tzw. Rzeczpospolitą Kooperatywną, gdzie życie gospodarcze i kulturalne narodu prowadzone jest przez stowarzyszenia ludowe, z minimalnym uczestnictwem władzy państwowej.

  5. Dzieło wyzwolenia moralnego Związek prowadzi w kierunku tępienia egoizmu, służalczości i życia pojmowanego jako walki o zysk i karierę – szerząc natomiast zwyczaje braterstwa. Dla dokonania tej przemiany moralnej, Związek tworzy różne towarzystwa i instytucje wychowawcze, mogące zmienić nie tylko pojęcie człowieka, ale przede wszystkim jego uczucia i zwyczaje.

  6. Ideały wyznawane przez członka Związku obowiązują go zarazem w życiu prywatnym i społecznym. Postępowanie jego we wszystkich sprawach codziennego życia musi być zgodne z tymi ideałami.

  7. Wyzwolenie człowieka z egoizmu i ze służalczości wobec władzy, wyzwolenie, które samo przez się tworzy inny typ dziejowy człowieka, człowieka odrodzonego do głębi swej istoty, wyzwolenie to Związek uważa za wielką misję dziejową Polski w stosunku do ludzkości całej.

Edward Abramowski


Powyższy tekst powstał w roku 1915, a odnaleziono go po śmierci autora. Pierwotnie ukazał się w czterotomowym wydaniu pism Abramowskiego – tom I, nakładem Związku Polskich Stowarzyszeń Spożywców, Warszawa 1924. Na potrzeby niniejszego przedruku poprawiono pisownię według obecnych reguł.

 

Warto przeczytać także trzy inne teksty Abramowskiego:

↑ Wróć na górę