Regulamin

1. Rejestracja i logowanie w serwisie

 • Poprzez rejestrację i logowanie się w serwisie lewicowo.pl użytkownik akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać niniejszy regulamin, oraz zgadza się z naszą polityką prywatności, która stanowi załącznik do regulaminu.
 • Możliwa jest rejestracja tylko jednego pseudonimu (nicku) na dany adres e-mail.
 • Po zarejestrowaniu użytkownik ma mozliwość dodawania komentarzy do artykułów, przesyłania informacji do redakcji portalu, informowania innych użytkowników o akcjach/imprezach w postaci ogłoszeń.

2. Publikowanie treści przez użytkowników

 • Za treść komentarzy odpowiedzialny jest użytkownik z którego konta został nadesłany komentarz. Redakcja zastrzega sobie prawo do moderacji i usuwania komentarzy które naruszają niniejszy regulamin.
 • Komentarze muszą mieć związek z treścią komentowanego artykułu.
 • Komentarze publikowane są natychmiast po nadesłaniu, za wyjątkiem komentarzy w ktorych zostanie wykryta treść mogąca uchodzić za obraźliwą. Takie komentarze zostają przesłane do moderacji i ich publikacja może się opóżnić.
 • Podobnie komentarze zawierające więcej niż 3 odnośniki (linki) mogą być uznane za spam i zatrzymane do moderacji.
 • Redakcja lewicowo.pl zastrzega sobie prawo do redagowania (w tym skracania) lub niepublikowania informacji i artykułów nadsyłanych przez użytkowników.
 • Użytkownik nadsyłając artykuł czy inną treść (np. zdjęcia) której jest autorem, w celu opublikowania w serwisie lewicowo.pl, zgadza się na jej umieszczenie zgodnie z licencją Creative Commons by-nc-nd oraz wskazywanie jako źródło informacji (by) portalu lewicowo.pl
 • Użytkownicy mogą przesyłać propozycje artykułów pochodzących z innych źródeł (przedruki), wraz z precyzyjną informacją co do źródła i autorstwa tekstu. Artykuły takie będziemy umieszczać po uzyskaniu zezwolenia od autorów.

Działania zabronione

Pod groźbą zablokowania dostępu, usunięcia konta lub blokady adresu IP, użytkownikowi zabrania się:

 • zamieszczania wypowiedzi obrażających innych użytkowników;
 • wypowiedzi zawierających słowa powszechnie uznane za wulgarne oraz wypowiedzi obraźliwych względem osób trzecich;
 • zamieszczania treści niezgodnych z polskim prawem;
 • działań zmierzających do naruszenia technicznej i wizualnej struktury portalu takich jak próby blokowania dostępu, usuwanie, niszczenie zgromadzonych materiałów, zamieszczanie skryptów do penetrowania baz danych, używanie kodu CSS do przesłaniania części portalu itp.;
 • każda osoba odwiedzająca portal ma prawo zgłosić naruszenie powyższych zasad kontaktujac się z redakcją lub administratorem serwisu.

Ocena zasadności zgłoszeń naruszenia regulaminu oraz zakres i rodzaj sankcji wobec osób nieprzestrzegających regulaminu pozostaje w gestii redakcji serwisu

Zmiany regulaminu

Redakcja lewicowo.pl zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie i polityce prywatności. O wszelkich zmianach użytkownicy zostaną poinformowani i poproszeni o zaakceptowanie ich w celu dalszego korzystania z serwisu.