Lewicowo.pl – Portal poświęcony polskiej lewicy demokratycznej, patriotycznej i niekomunistycznej

Logo Lewicowo

Polska Partia Socjalistyczna

Odezwa na Dzień Młodzieży Robotniczej

[październik 1928]

 Towarzyszki! Towarzysze!

Dzień 7 października poświęcamy sprawie przyszłości Socjalizmu polskiego, sprawie najdroższej dla nas wszystkich, poświęcamy ten dzień Młodzieży Robotniczej.

Obchody i uroczystości odbędą się w całym kraju. Organizacja ich spoczywa w rękach naszej dzielnej Młodzieży TUR-owej; komitety partyjne, klasowe związki zawodowe staną do wszelkiej pomocy. Cała klasa robotnicza, skupiona pod sztandarami Polskiej Partii Socjalistycznej, otoczy Dzień Młodzieży Robotniczej najserdeczniejszą opieką.

Towarzyszki! Towarzysze! Zwracamy się do Was wszystkich z gorącym wezwaniem, byście dołożyli całych sił dla uczynienia z Dnia Młodzieży Robotniczej  wspaniałego przeglądu młodego ruchu socjalistycznego, aby 7 października złożył świadectwo tej prawdzie, że jutro Socjalizmu polskiego jest zapewnione.

Do Was samych zwracamy się, przede wszystkim młode towarzyszki i młodzi towarzysze! Jesteście nadzieją i dumą partii. Na sumienia i na odpowiedzialność swoją weźmiecie niebawem jej tradycje walk niezapomnianych, troskę o jej zwycięstwo.

Pamiętajcie, że socjalizm i niepodległość Polski to dwie sprawy, złączone z sobą nierozerwalnie na życie i śmierć.

Pamiętajcie, że zwyciężyć naprawdę potrafi tylko ruch o wysokim poziomie moralnym, czysty jak łza, wolny od intryg osobistych, obcy karierowiczostwu i szukaniu korzyści jednostek.

Pamiętajcie, że każda codzienna walka robotnicza – to część składowa wielkiej walki przeciwko krzywdzie ludzkiej, wielkiej walki o sprawiedliwość społeczną.

Jesteście „awangardą proletariatu”. Dzień 7 października – to Wasz dzień. Stwierdzicie w tym roku, jak poważna już dzisiaj jest Wasza moc zbiorowa.

Młode towarzyszki! Młodzi towarzysze! Polska przeżywa trudny oraz ciężki okres swoich dziejów. Załamało się wielu ludzi. Pod znakiem zapytania stoi los demokracji. Nad krajem zawisły dwie siły wrogie: faszyzm i komunizm. Obydwu im przeciwstawia swoją wiarę, swoje zorganizowanie, swoją wolę twórczą siła trzecia, jedynie twórcza – Socjalizm. W dniu 7 października złożycie więc wszyscy hołd pełnym sławy chorągwiom Polskiej Partii Socjalistycznej.

Niech więc żyje „Dzień Młodzieży Robotniczej”!

Niech żyje Socjalizm!

Niech żyje Polska Partia Socjalistyczna!

Polska Partia Socjalistyczna

w październiku 1928 r.


Powyższy tekst to cała ulotka, odbito w drukarni „Robotnika”. Od tamtej pory nie była wznawiana, ze zbiorów Remigiusza Okraski, poprawiono pisownię wedle obecnych reguł.

Warto przeczytać także: Stanisław Dubois: Dzień Młodzieży Robotniczej [1927]

↑ Wróć na górę