Lewicowo.pl – Portal poświęcony polskiej lewicy demokratycznej, patriotycznej i niekomunistycznej

Logo Lewicowo

Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska do rewolucyjnego proletariatu Rosji

[15 kwietnia 1917]

 Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska wystosowała do towarzyszy rosyjskich następującą odezwę, przesłaną równocześnie także niemieckim i skandynawskim pismom partyjnym:

Towarzysze! Wielkie i święte dzieło rewolucyjne, obalenie caratu rosyjskiego dokonane Waszym wysiłkiem i Waszą krwią – wstrząsnęło światem i stało się zapowiedzią nowej epoki dziejów ludzkich.

Ludy świata natchnęły otuchą, że z więzów rozkuty lud rosyjski oświadczy się za pokojem, opartym na wolności i niepodległości narodów, na demokracji i solidarności całego świata i że rewolucja w Rosji będzie silniejszą niż imperialistyczne hasła i zamiary pustoszące Europy krwawą rzezią wojenną.

Wreszcie z ust Waszych padły ku Polsce skierowane słowa, uznające uroczyście nasze narodowe prawo do niepodległego państwa polskiego, słowa, których dotąd nikt w Rosji nie miał siły duchowej wypowiedzieć!

W naszym trudzie i krwawym boju o zdobycie niepodległości, o zupełne równouprawnienie w wielkiej rodzinie wolnych narodów świata, czyn Wasz, Towarzysze rosyjscy i hasła Wasze dodają nam sił stokrotnie. Potęga tego czynu, śmiałość tych haseł jeszcze nie osiągnęły całego swego wpływu, a już skrwawiona Europa zaczyna mówić o pokoju, a władcy uchylać poczynają czoła przed biednym ludem pracującym.

Wróg nasz wspólny – Carat – runął pod wspólnymi ciosami! Byliśmy ożywieni jednym celem, nie wiedząc często niczego o sobie! Na gruzach caratu wyciągamy ku Wam bratnie dłonie, składamy Wam hołd i podziękowanie. Obyśmy odtąd mogli inaczej niż dotąd okazać się solidarnymi w służbie wielkiej przyszłości, która położy koniec wojnie i niewoli!

Cześć Wam!

Zarząd Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska

Kraków, 15 kwietnia 1917 r.


Powyższy tekst przedrukowujemy za pismem „Robotnik Śląski” nr 33/1917.

↑ Wróć na górę