Lewicowo.pl – Portal poświęcony polskiej lewicy demokratycznej, patriotycznej i niekomunistycznej

Logo Lewicowo

Centralny Komitet Wykonawczy Polskiej Partii Socjalistycznej

Odezwa na Dzień Młodzieży Robotniczej

[1927]

TOWARZYSZE I TOWARZYSZKI!

Zgodnie z uchwałą Międzynarodówki Młodzieży Socjalistycznej 2 października odbędzie się „Dzień Młodzieży Robotniczej”.

Niechaj „Dzień Młodzieży” będzie demonstracją siły bojowej młodego proletariatu naszego kraju, stającego do walki przeciwko dzisiejszemu ustrojowi.

Niechaj 2 października Młoda Polska Robotnicza przyłączy się do manifestacji całego świata pracy, święcącego dwudziestolecie współpracy i walki młodej gwardii proletariackiej zjednoczonej w Międzynarodówce Młodzieży Socjalistycznej.

Niechaj „Dzień Młodzieży” będzie śmiałym wyzwaniem rzuconym wrogom proletariatu. Jak ponad całym światem, tak ponad krajem naszym rozlegnie się gromkie wołanie Młodej Polski Robotniczej w obronie najżywotniejszych interesów Młodzieży, w obronie prawa do chleba, pracy i życia, w obronie demokracji i pokoju!

TOWARZYSZKI! TOWARZYSZE!

Obecne położenie ekonomiczne i polityczne klasy pracującej wszystkich krajów jest niesłychanie groźne.

Oparty na krzywdzie i wyzysku ustrój społeczeństwa coraz brutalniej odbiera proletariatowi jego prawo do chleba, pracy i życia. Szaleje bezrobocie. Miliony robotników fizycznych i umysłowych na próżno wyciągają ręce ku bezczynnym narzędziom, skazane na śmierć głodową.

Miliony robotników skazanych na pół-bezrobocie lub pracujących za marne wynagrodzenie pędzą życie nędzarzy.

Ale nie tylko brak pracy, głód i poniewierka dają się we znaki klasom pracującym. Niebezpieczeństwo zagraża wolności, zdobytej ceną straszliwych ofiar ze strony robotników.

Z jednej strony faszyzm, z drugiej strony komunizm ponawiają wściekłe ataki na demokrację gwarantującą proletariatowi wpływy na rządy i możność poszerzenia jego zdobyczy politycznych i społecznych. Komunizm ponadto rozbija jedność klasy robotniczej i deprawuje ją w interesie polityki władców moskiewskich.

Imperializm państw burżuazyjnych i swoisty imperializm Rosji Sowieckiej stanowią nieustanną groźbę dla pokoju świata.

Jedyną nadzieją ludzkości jest socjalizm urzeczywistniający szczytne hasła wolności, równości i sprawiedliwości społecznej, braterstwu wszystkich narodów i pokoju powszechnego na ziemi.

Ostoją socjalistycznej przyszłości jest młoda gwardia proletariacka, najdotkliwiej upośledzona i najbardziej odczuwająca ohydę dzisiejszego ustroju, entuzjazmem i wiarą ożywiająca żmudną walkę klasy pracującej, prowadzoną od dziesiątków lat pod sztandarem Polskiej Partii Socjalistycznej.

MŁODZIEŻY ROBOTNICZA!

Wznieśmy nasze wspólne żądania powszechnego obowiązku szkolnego, jednolitej, powszechnej i świeckiej szkoły, udostępnienia nauki średniej i wyższej młodzieży proletariackiej, skrócenia czasu służby wojskowej. Mniej pieniędzy na wojsko, policję, a więcej szkół i nauczycieli.

Żądamy sześciogodzinnego dnia pracy i wyższej płacy dla młodocianych, przywrócenia i powiększenia zasiłków dla bezrobotnych, urzeczywistnienia ustawy o ochronie pracy kobiet i młodocianych, uchylenia średniowiecznej ustawy przemysłowej, krzywdzącej młodzież robotniczą.

Żądamy amnestii dla więźniów politycznych.

Twórzmy nowe organizacje i koła organizacji młodzieży TUR, twórzmy sekcje młodocianych w związkach zawodowych, organizujmy gromady czerwonych harcerzy, organizujmy robotnicze drużyny sportowe.

TOWARZYSZKI! TOWARZYSZE!

Wszyscy na manifestację 2 października. Wszyscy do organizacji młodzieży TUR. Wszyscy poprzez nieprzeliczone szeregi młodej Polski Robotniczej do Polski Ludowej i Socjalistycznej.

Niech żyje „Dzień Młodzieży Robotniczej”.

Niech żyje socjalizm.

Niech żyje PPS.

Centralny Komitet Wykonawczy

Polskiej Partii Socjalistycznej

20 września 1927 r.

↑ Wróć na górę