Centralny Komitet Wykonawczy Polskiej Partii Socjalistycznej

Odezwa na Dzień Młodzieży Robotniczej

[1927]

TOWARZYSZE I TOWARZYSZKI!

Zgodnie z uchwałą Międzynarodówki Młodzieży Socjalistycznej 2 października odbędzie się „Dzień Młodzieży Robotniczej”.

Niechaj „Dzień Młodzieży” będzie demonstracją siły bojowej młodego proletariatu naszego kraju, stającego do walki przeciwko dzisiejszemu ustrojowi.

Niechaj 2 października Młoda Polska Robotnicza przyłączy się do manifestacji całego świata pracy, święcącego dwudziestolecie współpracy i walki młodej gwardii proletariackiej zjednoczonej w Międzynarodówce Młodzieży Socjalistycznej.

Niechaj „Dzień Młodzieży” będzie śmiałym wyzwaniem rzuconym wrogom proletariatu. Jak ponad całym światem, tak ponad krajem naszym rozlegnie się gromkie wołanie Młodej Polski Robotniczej w obronie najżywotniejszych interesów Młodzieży, w obronie prawa do chleba, pracy i życia, w obronie demokracji i pokoju!

TOWARZYSZKI! TOWARZYSZE!

Obecne położenie ekonomiczne i polityczne klasy pracującej wszystkich krajów jest niesłychanie groźne.

Oparty na krzywdzie i wyzysku ustrój społeczeństwa coraz brutalniej odbiera proletariatowi jego prawo do chleba, pracy i życia. Szaleje bezrobocie. Miliony robotników fizycznych i umysłowych na próżno wyciągają ręce ku bezczynnym narzędziom, skazane na śmierć głodową.

Miliony robotników skazanych na pół-bezrobocie lub pracujących za marne wynagrodzenie pędzą życie nędzarzy.

Ale nie tylko brak pracy, głód i poniewierka dają się we znaki klasom pracującym. Niebezpieczeństwo zagraża wolności, zdobytej ceną straszliwych ofiar ze strony robotników.

Z jednej strony faszyzm, z drugiej strony komunizm ponawiają wściekłe ataki na demokrację gwarantującą proletariatowi wpływy na rządy i możność poszerzenia jego zdobyczy politycznych i społecznych. Komunizm ponadto rozbija jedność klasy robotniczej i deprawuje ją w interesie polityki władców moskiewskich.

Imperializm państw burżuazyjnych i swoisty imperializm Rosji Sowieckiej stanowią nieustanną groźbę dla pokoju świata.

Jedyną nadzieją ludzkości jest socjalizm urzeczywistniający szczytne hasła wolności, równości i sprawiedliwości społecznej, braterstwu wszystkich narodów i pokoju powszechnego na ziemi.

Ostoją socjalistycznej przyszłości jest młoda gwardia proletariacka, najdotkliwiej upośledzona i najbardziej odczuwająca ohydę dzisiejszego ustroju, entuzjazmem i wiarą ożywiająca żmudną walkę klasy pracującej, prowadzoną od dziesiątków lat pod sztandarem Polskiej Partii Socjalistycznej.

MŁODZIEŻY ROBOTNICZA!

Wznieśmy nasze wspólne żądania powszechnego obowiązku szkolnego, jednolitej, powszechnej i świeckiej szkoły, udostępnienia nauki średniej i wyższej młodzieży proletariackiej, skrócenia czasu służby wojskowej. Mniej pieniędzy na wojsko, policję, a więcej szkół i nauczycieli.

Żądamy sześciogodzinnego dnia pracy i wyższej płacy dla młodocianych, przywrócenia i powiększenia zasiłków dla bezrobotnych, urzeczywistnienia ustawy o ochronie pracy kobiet i młodocianych, uchylenia średniowiecznej ustawy przemysłowej, krzywdzącej młodzież robotniczą.

Żądamy amnestii dla więźniów politycznych.

Twórzmy nowe organizacje i koła organizacji młodzieży TUR, twórzmy sekcje młodocianych w związkach zawodowych, organizujmy gromady czerwonych harcerzy, organizujmy robotnicze drużyny sportowe.

TOWARZYSZKI! TOWARZYSZE!

Wszyscy na manifestację 2 października. Wszyscy do organizacji młodzieży TUR. Wszyscy poprzez nieprzeliczone szeregi młodej Polski Robotniczej do Polski Ludowej i Socjalistycznej.

Niech żyje „Dzień Młodzieży Robotniczej”.

Niech żyje socjalizm.

Niech żyje PPS.

Centralny Komitet Wykonawczy

Polskiej Partii Socjalistycznej

20 września 1927 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *