Lewicowo.pl – Portal poświęcony polskiej lewicy demokratycznej, patriotycznej i niekomunistycznej

Logo Lewicowo

Polska młodzież socjalno-demokratyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego

Niech żyje strajk powszechny!

[1905]

Koledzy i Koleżanki!

Uświadomiony proletariat wszystkich narodowości w całej Austrii podniósł sztandar walki o powszechne, równe, bezpośrednie i tajne prawo głosowania do gminy, sejmu i parlamentu. Walka ta jest walką o swobodę, o wolność, o prawa polityczne, których pozbawioną jest klasa pracująca, utrzymująca swą pracą żmudną i ciężką całe społeczeństwo i całe państwo. Prawa te ludowi należą się przede wszystkim – a u nas w Galicji lud polski, z praw ograbiony, walcząc o reformę wyborczą walczy o wyzwolenie się spod klasowych rządów garstki feudałów szlacheckich, uniemożliwiających w kraju naszym wszelki postęp i rozwój. Doniosłość i historyczne znaczenie tej walki rozumiecie Koledzy i Koleżanki sami i daliście dowód tego, przyjmując na komersie ogólnoakademickim, odbytym w ubiegłym miesiącu, w sali hotelu Kleina, przez aklamację rezolucję wyrażającą sympatię walczącym o swoje prawa i przyrzekającą im swoje poparcie.

Dziś zwracamy się do Was z wezwaniem, żebyście słowa zastąpili czynem! Niech za przykład staną Wam koledzy z uniwersytetów rosyjskich w Rosji i Królestwie, którzy w chwili walki ludu o prawa stanęli w szeregach bojowych. Niech Was obudzi i porwie do tej walki prowokujące stanowisko tych „naszych” „galicyjskich” ekscelencji nie tylko wobec ruchu politycznego, ale i wobec ruchu oświatowego, ta ohydna prowokacja puszczyków nocy, bojących się świtu i nadchodzącego dnia swobody, uchwalających w sejmie wezwania do rządu centralnego, by nie budował szkół i nie przyczyniał się do „hiperprodukowania inteligencji” w Galicji!

Jeśli odczuwacie krzywdę ludu, który swą pracą umożliwia Wam kształcenie się i chodzenie do szkół, zsolidaryzujecie się czynnie z tym ludem w dniu 28 bieżącego miesiąca i przyłączycie się do powszechnego strajku w tym dniu ludowej manifestacji politycznej za reformą wyborczą. Niechaj na jeden dzień zostaną wykłady zawieszone, niech tylko jeden głos rozbrzmiewa z piersi młodzieży, głos domagający się wolności, swobód i praw politycznych dla ludu!

W dniu tym powinniśmy wszyscy być na ulicy, na ludowej demonstracji i przekonać masy, że w walce tej my stoimy z nimi, a nie idziemy przeciw nim.

Niech żyje strajk powszechny w dniu 28 listopada 1905 roku!

W Krakowie, dnia 23 listopada 1905 r.

Polska młodzież socjalno-demokratyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego


Powyższy tekst to ulotka sygnowana i datowana jak wyżej, od tamtej pory nie była wznawiana, ze zbiorów Remigiusza Okraski, poprawiono pisownię wedle obecnych reguł. Ulotkę wydały prawdopodobnie środowiska związane z Polską Partią Socjalno-Demokratyczną Galicji i Śląska, o czym świadczy adnotacja na ulotce, że stanowi ona dodatek do nr 322 „Naprzodu”, czyli dziennika będącego organem prasowym tej partii.

Warto przeczytać także: 
↑ Wróć na górę