Lewicowo.pl – Portal poświęcony polskiej lewicy demokratycznej, patriotycznej i niekomunistycznej

Logo Lewicowo

Ludwik Królikowski

Jestem komunistą!

[1850]

„Bracia, życie społeczne obowiązuje wszystkich ludzi!”

(Święty Klemens, papież ).

 

Tak, jestem Komunistą; jestem i bynajmniej nie obawiam się uznać, że powinienem wypełnić zadania, które nałożył na mnie Bóg, Ludzkość i Ojczyzna! Tak, jestem Komunistą, gdyż nie znam żadnej doktryny, żadnej nauki, żadnego systemu, żadnej religii wyższej i bardziej humanitarnej, i to zarówno w swym celu, jak i w środkach, niż Komunizm!

– Któż to jest Komunista?

Jest to pełen poświęcenia Patriota, który w najwyższym stopniu cierpi, gdy widzi, jak walczą ze sobą jego współobywatele, i to niezależnie od formy tej walki i od tego, czy powodem są wierzenia religijne, czy opinie polityczne, czy też korzyści materialne, i którego najgorętszym pragnieniem jest, aby w przyszłości utworzyli oni jedną tylko Rodzinę, Rodzinę Braci wolnych, równych i solidarnych.

Jest to szczery Republikanin, który bez zastrzeżeń akceptuje hasło rewolucyjne: Wolność, Równość, Braterstwo, i który z wyrzeczeniem i poświęceniem, odważnie, nie cofając się przed żadnymi konsekwencjami usiłuje je zrealizować.

Jest to Socjalista pełen ewangelicznego żaru, którego system jest najprostszy, najpełniej określony i najbardziej humanitarny i który w pełni respektując suwerenność i wolność każdego dąży do Społeczeństwa zorganizowanego bez przywilejów dla kogokolwiek, bez ciemiężycieli, bez wyzyskiwaczy, bez panów, bez niewolników, bez poddanych, bez lokajów, bez najemników, bez żandarmów i bez kapłanów. Jest to Twórca takiego Społeczeństwa, jakiego pragną pobożni Katolicy, jakiego szukają, marząc o nim i wierząc w jego istnienie, ale poza grobem i nie na tej ziemi.

Jest to najbardziej oddany Przyjaciel wszystkich ludzi, który nie potępiając ich ani nie ganiąc, nie próbując nawet osądzać, wszystkich, którzy dążą do swego szczęścia, przyjmuje w swym sercu za Braci, i który wierzy wraz z Jezusem Chrystusem, że wszyscy ludzie mogą być zbawieni, jeśli tylko okażą dobrą po temu wolę.

Jest to prawdziwy Żołnierz Ludu, który do ostatka zwalcza wszelki wyzysk człowieka przez człowieka i wszelkie panowanie człowieka nad człowiekiem, który domaga się niezłomnie stosowania republikańskiej zasady: Wolność, Równość, Braterstwo, do wszystkich stosunków społecznych, nawet do stosunków w wojsku, i który głosi wszędzie, że Społeczeństwo winno w miarę swych środków i możliwości dostarczyć każdemu wszystkiego wedle jego potrzeb, nie zmuszając go do świadczeń większych niż jego możliwości.

Jest to wierny Uczeń Jezusa Chrystusa, który czuje wstręt do wszystkich hipokrytów i wszelkich fałszerzy Ewangelii, najlepszy jej komentarz widząc w życiu jej Autorów, i który stara się przede wszystkim o urzeczywistnienie na ziemi Królestwa Bożego i jego Sprawiedliwości.

Jest to prawdziwy Chrześcijanin, który szczerze uznaje Boga za swego jedynego Władcę, swego najwyższego Prawodawcę, za Ojca wszystkich Ludzi, a w każdym człowieku widzi Dziecię Boże, Brata lub Siostrę Jezusa Chrystusa, Suwerena godnego wszelkiego szacunku. W nienawiści ma on wszelkiego ciemiężyciela ludzi, wszelkiego pana, wszelkiego prawodawcę, który nie szanuje sumienia ani woli swych Braci, tak samo jak on Suwerenów i z tego samego tytułu, i narzuca im jako prawo swą własną wolę, swe własne korzyści czy swe własne namiętności.

Jest to niestrudzony Apostoł Solidarności i braterskiej Wspólnoty wszystkich ludzi, w każdej Gminie, w każdym Powiecie, w każdym Okręgu, Departamencie, Partii, Narodzie, Rasie, Kontynencie, a nawet na całej Ziemi.

Jest to niestrudzony i oddany Obrońca wspólnej własności, Rodziny uświęconej miłością i trwającej przez miłość pospólną, ewangelicznej Moralności, która uznaje między ludźmi tylko związki uczucia: miłości, szacunku, zaufania i oddania wzajemnego; jest obrońcą prawdziwej Religii, która umie tak złączyć ludzi wzajemnie, że tworzą jedną tylko Rodzinę; i nie stosuje tu innych środków, jak tylko ich Wolność, Sumienie i ich własną dobrą wolę.

Oto jaki jest prawdziwy Komunista, par excellence oczerniany, osądzany, potępiany i ukrzyżowany, którego Ludzkość cała zna pod imieniem Jezusa!

I oto jacy są prawdziwi Komuniści za naszych dni!

Czy wiecie, dlaczego mienią się oni Komunistami, zamiast nazwać się tylko Republikanami, Chrześcijanami, Przyjaciółmi, Braćmi lub po prostu Ludźmi? – Dlatego mianowicie, że uznają, iż bez braterskiej Wspólnoty, bez tej głębokiej i trwałej Solidarności, do której zobowiązują Człowieka wszystkie prawa Natury, nie będziemy mogli nigdy cieszyć się tymi właściwościami, którymi obdarzył nas Bóg; Rodzina nasza zawsze będzie rozdarta, okaleczona i poniżona; Moralność nasza zawsze będzie kłamliwa, niepełna i bezsilna; Społeczeństwo nasze zawsze będzie niedoskonałe, rozdzierane niezgodą, nienawiścią i wojną pod wszelkimi postaciami; Religia zaś nasza, niezdolna do tworzenia cudów przez Prawdę, Sprawiedliwość i Miłość braterską, zmuszona będzie odwoływać się do kłamstwa, szalbierstwa, zepsucia i przymusu wszelkiego rodzaju.

Czy sądzicie, że Komuniści błądzą, opierając się na takich uczuciach i wyznając takie przekonania? – Zanim potępicie ich lub osądzicie, wytoczcie wpierw proces Jezusowi Chrystusowi, wszystkim jego Apostołom, wszystkim Ojcom Kościoła, a także najsławniejszym Filozofom dawnym i współczesnym; udowodnijcie ich błędy i nieprawości; udowodnijcie, że wszystko, czego nauczacie i czym żyjecie, bardziej jest wzniosłe od Moralności ewangelicznej, którą żył Jezus Chrystus i jego Uczniowie; inaczej Komuniści zawsze będą mieli prawo uważać was za bezwstydnych faryzeuszy i bezczelnych szalbierzy, godnych tylko pogardy ze strony wszystkich ludzi dobrej woli!

Ludwik Królikowski


Powyższy artykuł Ludwika Królikowskiego pierwotnie ukazał się w piśmie „Le Populaire” 27.12.1850 r. Przedrukowujemy go za Ludwik Królikowski – „Wybór pism”, Książka i Wiedza, Warszawa 1972. Na potrzeby Lewicowo.pl tekst przygotował Wojciech Goslar.

↑ Wróć na górę