Lewicowo.pl – Portal poświęcony polskiej lewicy demokratycznej, patriotycznej i niekomunistycznej

Logo Lewicowo

Centralny Komitet Wykonawczy PPS

Do ludu pracującego odzyskanej ziemicy

[1922]

Towarzysze i Towarzyszki!

Po sześciuset latach wraca w tych dniach historycznych pracujący lud śląski do Polski! Jeżeli Śląsk jest dzisiaj polskim, jeżeli mógł powiększyć ogólną sumę ludności i terytorium Rzeczypospolitej, jest to wyłącznie zasługą pracującego ludu polskiego. Śląsk staje się dzisiaj częścią Państwa Polskiego w myśl zasady stanowienia narodów o sobie, w myśl zasady, że o państwowej przynależności ziemi decyduje wola mieszkańców. Jeżeli tedy wola mieszkańców zdecydowała o powrocie Śląska, zdecydowała o tym wola śląskiej klasy pracującej: robotników i chłopów!

Im, pracownikom od młota i kosy, zawdzięcza dziś Państwo Polskie, że „Śląsk jest nasz” – jak o tym głosiły plakaty komitetów śląskich. W tym kraju bowiem wszystko, co było bogate, możne, uległo zniemczeniu zanim jeszcze książęta śląscy zdradzili Polskę na rzecz Czechów i Niemców. Książęta, szlachta, duchowieństwo zniemczyli się i stawali się agentami germanizacji. I nie było na Śląsku większych germanizatorów, niż księża katoliccy!

Ale lud w głębokich warstwach swoich był i pozostał polskim. Zachował on i język i obyczaj polski, zachował przywiązanie do Polski, umiał odeprzeć wszystkie zakusy niemieckich szowinistów. I dziś dzięki niemu, dzięki temu robotnikowi – wraca znaczna część Śląska do nas.

I wznosi się tam wysoko nasz sztandar socjalistyczny, sztandar PPS. Robotnik śląski staje coraz liczniej w naszych szeregach. Jego armia, klasowo zorganizowanych robotników, powiększa nasze siły w partii politycznej, w związkach zawodowych, w kooperatywach robotniczych!

Witajcie nam, towarzysze śląscy, bracia spod jednego, spod czerwonego sztandaru!

Stajemy dziś razem pod jednym dachem państwowym i jednym sztandarem. Będziemy razem budowali nową Polskę, którą trzeba krok za krokiem budować, dźwigać z popiołów, wydzierać kapitalistom, paskarzom, obszarnikom, klerowi, wszystkim ciemnym siłom, pragnącym Polskę pracy nowoczesnej, Polskę demokracji i walki o wyzwolenie zmienić w ostoje reakcji.

Trzeba nam razem bronić zdobyczy politycznych i społecznych, na które czyhają wszystkie hieny kapitalistyczne, trzeba razem walczyć o nowe prawa i nowe korzyści społeczne, o lepsze Jutro.

Klasa robotnicza nie da sobie swoich praw wydrzeć! I dziś, gdy Wy, bracia śląscy przychodzicie nam z pomocą, pewni jesteśmy, że tę walkę wygramy i że dzięki zjednoczeniu proletariatu polskiego Polska stanie się krajem nowoczesnym, krajem politycznej i społecznej demokracji. Polska robotnicza stanie w jednym szeregu z robotnikami Zachodu, zajmie poczesne stanowisko w rodzinie robotniczej świata.

W naszym Zjednoczonym Robotniczym obozie Polski pracującej miasta i wsi jest przyszłość Ojczyzny. Z naszego obozu wychodziły zawsze hasła Zmartwychwstania, Niepodległości i Zjednoczenia. Podczas, gdy ci, co dziś najgłośniej na wszystkich rogach ulic pokrzykują „Polska, Polska” – chodzili w carskiej obroży, witali carów w Warszawie, stawiali pomnik Katarzyny w Wilnie, składali hołd Wilhelmom i Habsburgom, nasza partia walczyła z wszelkim najazdem i przygotowywała wyzwolenie.

Walczyliśmy i walczymy nie w imię przywilejów narodowych, nie przeciwko innym narodom, lecz przeciwko obecnemu uciskowi. Walczyliśmy pod znakiem międzynarodowej solidarności proletariatu! Dlatego wspólnie z Wami dążyć będziemy do tego, aby na Górnym Śląsku robotnik polski i niemiecki żyli zgodnie i wspólnie pracowali dla sprawy wyzwolenia klasy robotniczej z pęt kapitalistycznego wyzysku. Wraz z Wami przeciwstawimy się jak najenergiczniej wszelkim knowaniom – skądkolwiek by one pochodziły – nacjonalistycznego szczucia i terroru. Pokój na Górnym Śląsku – pokój powszechny – oto najpilniejsze hasło chwili bieżącej!

Socjalizm zdobędzie świat! Trudną jest droga, która do tego celu prowadzi. Lecz celu dopniemy wytrwałą walką w łączności z proletariatem całego świata.

Ramię przy ramieniu w ciężkiej niezmordowanej pracy, zdobędziemy Ziemię Obiecaną Socjalizmu!

Niech żyje klasa robotnicza połączonej z Polską polskiej dzielnicy!

Niech żyje pokój i solidarność międzynarodowa proletariatu!

Niech żyje PPS!

Centralny Komitet Wykonawczy PPS


Powyższy tekst ukazał się latem 1922 r. w postaci ulotki oraz opublikowano go w prasie socjalistycznej.

↑ Wróć na górę