Lewicowo.pl – Portal poświęcony polskiej lewicy demokratycznej, patriotycznej i niekomunistycznej

Logo Lewicowo

Redakcja Lewicowo.pl

Pierwsze urodziny Lewicowo.pl!

Lewicowo.pl w swojej obecnej formie wystartowało 7 listopada roku 2009 – data nie była przypadkowa, bowiem tego dnia przypadała kolejna rocznica utworzenia Tymczasowego Rządu Republiki Polskiej pod przewodnictwem Ignacego Daszyńskiego. Rządu, który symbolizował zarazem tradycje patriotyczne i odzyskanie niepodległości, jak i jasny, wyrazisty kurs lewicowo-postępowy.

Co zrobiliśmy przez ten rok? Oto garść faktów. Opublikowaliśmy niemal 300 tekstów. Około 95% z nich to materiały, które w postaci cyfrowej w Internecie są dostępne tylko na naszym portalu. Wśród nich aż 120 stanowią materiały, które nie były w żadnej formie – ani papierowej, ani cyfrowej – wznawiane po roku 1945. Oprócz tego, opublikowaliśmy około 30 tekstów pochodzących z trudno dostępnych wydawnictw polskich socjalistów na emigracji. Zatem połowa treści na naszym portalu to publikacje unikatowe. Druga połowa to również w większości teksty dość rzadkie, rozproszone dotychczas po wielu niskonakładowych wydawnictwach.

Nasz portal odwiedziło w ciągu roku – wedle statystyk Webalizera – ponad 125 tysięcy unikatowych gości, co daje średnio ponad 10 tysięcy miesięcznie. Rekordowe miesiące to maj (13200 odwiedzin), styczeń (12118) i październik (12077) roku 2010. Goście portalu dokonali ponad 3,5 miliona odsłon podstron naszego portalu. Co nas szczególnie cieszy, średni czas spędzony na naszej witrynie przez użytkownika wynosił – wedle statystyk Google Analytics – na przestrzeni roku od 8 do 21 minut, co oznacza, że zamieszczane tu teksty raczej czytacie, niż tylko klikacie na nie na chwilę. Na portalu społecznościowym Facebook mamy już ponad 400 fanów.

Oto teksty, które czytaliście najchętniej, wedle stanu na dzień 1 listopada 2010 r. – pierwsze 25 najpopularniejszych:

1. Adam Ciołkosz: Socjalizm a komunizm – 2419 odsłon

2. Cezary Miżejewski: Gdyńscy czerwoni kosynierzy we wrześniu 1939 – 2107

3. Jarosław Tomasiewicz: Na posterunku. Życiorys niepodległościowego socjalisty (O Adamie Ciołkoszu) – 1781

4. Stanisław Tołwiński: Osiedle społeczne i dzielnica mieszkaniowa – 1660

5. Gustaw Herling-Grudziński: Socjalista jakich coraz mniej (O Adamie Ciołkoszu) – 1642

6. Tadeusz Podgórski: Samorząd robotniczy PRL – 1626

7. Marian Nowicki: Robotnicza spółdzielczość mieszkaniowa – 1620

8. Helena Radlińska: O nowe życie – 1590

9. „Gazeta Robotnicza”: Piekło bezrobotnych – 1568

10. Jarosław Tomasiewicz: Płomienie. Rzecz o Stanisławie Brzozowskim – 1537

11. Aleksy Rżewski: Z kart chlubnej przeszłości – 1526

12. Jan Wolski: Spółdzielczość i jej zasady – 1517

13. Adam Mickiewicz: Socjalizm – 1513

14. Ludwik Krzywicki: Dłużnikiem jesteś! – 1509

15. Zygmunt Zaremba: Stanisław Dubois – 1507

16. Władysław Uziembło: Czym było Czerwone Harcerstwo – 1502

17. Adam Pragier: Marks o Polsce – 1499

18. Antoni Szech: Socjalizm a Kościół – 1481

19. Adam Próchnik: Narodziny Polskiej Partii Socjalistycznej – 1478

20. Jędrzej Moraczewski: Przemówienie na pierwszym posiedzeniu rządu – 1475

21. Zygmunt Zaremba: Dorobek ideologiczny XXIV Kongresu PPS – 1472

22. Halina Krahelska: Błędy komunizmu w Polsce – 1469

23. Program Polskiej Partii Socjalistycznej – Frakcja Rewolucyjna – 1462

24. Maurycy Orzech: Walka z żydowskim światem pracy – 1457

25. Halina Krahelska: O rzeczywistą ochronę pracy kobiet – 1454 Prezentowane na Lewicowo.pl materiały obejmują bardzo szerokie spektrum tematyczne oraz rozmaite formy. Oprócz „głównego nurtu” polskiej tradycji lewicowej, czyli nurtu PPS-owskiego, publikowaliśmy teksty dotyczące lewicującego ruchu ludowego, syndykalizmu, anarchizmu, postępowej inteligencji, ideologii kooperatyzmu, programów lewicowych ugrupowań mniejszości narodowych (Bund), feminizmu, lewicowego populizmu, doktryny związków zawodowych, ideowych podstaw polityki społecznej i ochrony pracy, samorządności pracowniczej, socjalizmu inspirowanego przez chrześcijaństwo, samoorganizacji i emancypacji warstw ludowych, egalitarnej i wolnościowej myśli pedagogicznej itp.

Oprócz tekstów stricte politycznych i „partyjnych”, sięgaliśmy po takie mniej standardowe tematy, jak m.in. inicjatywy spółdzielcze, sport robotniczy, działalność organizacji młodzieżowych (np. Czerwone Harcerstwo), naukowa analiza problemów społecznych, pamiętnikarstwo plebejskie, kultura i sztuka (np. teatr robotniczy), samorząd uczniowski, prehistoria ruchu robotniczego i socjalistycznego, dzieje i realia prasy lewicowej, udział lewicy w akcjach zbrojnych i działaniach niepodległościowych, walka z dyskryminacją narodowościową, pomoc Żydom prześladowanym w czasie wojny, lewicująca opozycja w PRL-u, oświata robotnicza itp. Również w kwestii formy prezentowaliśmy bardzo szeroki wachlarz: od broszur i fragmentów książek, przez manifesty i programy partyjne, po artykuły prasowe i zapisy wystąpień publicznych, a nawet reportaże, ulotki i krótkie formy prozatorskie (nie było poezji, ale wkrótce będzie).

Choć wszystkie opublikowane teksty uznajemy za ważne i z rozmaitych względów ciekawe, szczególną satysfakcję sprawiło nam udostępnienie:

•  nie wznawianych całych unikatowych broszur: „Ziemianie” oraz „Co robotnik polski zdobył przez niepodległość” Tadeusza Hołówki, „Pogadanka o socjalizmie” Ignacego Daszyńskiego, „Socjalizm dzieckiem chrześcijaństwa” Feliksa Perla, „Socjalistyczne kooperatywy belgijskie” Marii Orsetti, „Bojowe robotnicze związki zawodowe” Józefa Zielińskiego, „Wczoraj a dziś. Walka o wyzwolenie człowieka” Syndykalistycznej Organizacji „Wolność”.

•  ważnych tekstów programowych, m.in. „Niepodległość Polski a materialistyczne pojmowanie dziejów” Kazimierza Kelles-Krauza, „O socjalistycznym humanizmie” Jana Strzeleckiego, „Socjalizm a komunizm” oraz „Zadania PPS na obczyźnie” Adama Ciołkosza, „Katechizm robotniczy” Romualda Mielczarskiego, „Program Polski Ludowej” oraz Manifest „Do ludów świata” PPS-WRN, Deklaracja Anarchistycznej Federacji Polski, „Antysemityzm kontra socjalizm” Zygmunta Zaremby, „Szkic socjalistycznego programu gospodarczego” Wiktora Altera, „Czy socjaliści mogą uznać »dyktaturę proletariatu«?” Ignacego Daszyńskiego, „Nasza polityka” Edwarda Abramowskiego.

•  fragmentów ważnych rozpraw teoretycznych: „Socjalizm a liberalizm” Mieczysława Niedziałkowskiego, „Socjalizm a Kościół” Antoniego Szecha, „Klasa heroiczna” Kazimierza Zakrzewskiego, „Co zapowiada nowy socjalizm” Zofii Daszyńskiej-Golińskiej, „Niezgoda w obozie rewolucyjnym co do programowego punktu niepodległości Polski” Ignacego Daszyńskiego, „O spółdzielczości pracy” Jana Wolskiego, „Państwo wolnościowe czy biurokratyczne?” Wiktora Altera, „Cel a program uniwersytetu ludowego” Ignacego Solarza, „Importowana rewolucja” Zygmunta Zaremby, „Człowiek i wolność” Zygmunta Grossa.

• tekstów pomniejszych, lecz unikatowych i/lub ważnych z punktu widzenia pamięci o tradycjach lewicy, m.in. wspomnień o pomocy Żydom Ireny Sendlerowej, tekstu z emigracyjnego pisma anarchosyndykalistycznego „Najmita”, artykułu rocznicowego z okazji 40-lecia Bundu, tekstu Wiery Machajskiej o jej legendarnym mężu i jego poglądach, artykułu Adama Mickiewicza o socjalizmie, tekstu Dory Kłuszyńskiej o lewicowym ruchu emancypacji kobiet, fragmentu sprawozdania Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego, opracowania „Związek Towarzystw Samopomocy Społecznej” Heleny Radlińskiej, zapisu uchwał III Kongresu klasowych związków zawodowych, artykułu „Pomniejszyciele ojczyzny” Edwarda Abramowskiego, relacji Mieczysława Niedziałkowskiego o dziejach PPS w czasie I wojny światowej, stanowisk emigracyjnej PPS wobec wydarzeń poznańskiego Czerwca ’56 i „odwilży” Października ’56.

Z przyjemnością wspominamy także o patronacie medialnym Lewicowo.pl nad książką przypominającą dorobek jednego z twórców i liderów polskiej spółdzielczości spożywców, Romualda Mielczarskiego.

Na zakończenie tego rocznicowego sprawozdania warto podziękować wszystkim osobom, które przez miniony rok wsparły na różne sposoby działania naszego portalu. Są to w kolejności alfabetycznej: Wojciech Goslar, Piotr Grudka, Arkadiusz Jeleń, Piotr Kuligowski, Cezary Miżejewski, Michał Sobczyk, Szymon Surmacz, Krzysztof Wołodźko, Aleksandra Zarzeczańska. Dziękujemy także tym nieznanym z nazwiska osobom, które wspierały naszą działalność za pomocą promocji i popularyzowania jej wśród swoich znajomych, w środowiskach politycznych itp.

Zostańcie z nami przez kolejny rok!

Remigiusz Okraska

redaktor Lewicowo.pl

↑ Wróć na górę