Lewicowo.pl – Portal poświęcony polskiej lewicy demokratycznej, patriotycznej i niekomunistycznej

Logo Lewicowo

Organizacja Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego:

Niech się święci 1 Maja!

[1929]

Młodzieży pracująca

obchodzimy dzisiejsze Święto Pracy. 1 Maja w chwili rozpanoszonego imperializmu wszystkich mocarstw światowych, w chwili wytężonych zbrojeń państw kapitalistycznych, w chwili skoncentrowanego ataku reakcji na demokrację, która jest jedyną ostoją pokoju powszechnego.

Zwłaszcza w Polsce obchodzimy dzisiejsze święto Pracy, 1 Maja w bardzo ciężkich warunkach.

Stoimy w obliczu decydującej rozgrywki pomiędzy wrogami ludu a klasą pracującą o przyszłość naszego kraju, o przyszłość ludu.

Młodzież robotnicza jest we wszystkich państwach awangardą wielkiej idei wyzwolenia, która przoduje międzynarodowemu proletariatowi.

Tym bardziej klasa pracująca Polski ma prawo do złożenia znacznej części odpowiedzialności za przyszłość Polski, za przyszłość ludu w ręce, które nie zawiodą, w ręce młodego pokolenia.

My, młody proletariat Polski, my, cośmy w atmosferze wolności wyrośli, my, co w imię wolności życie jesteśmy gotowi ponieść – nie zawiedziemy tego zaufania, jakie klasa pracująca Polski pokłada na intencjach młodego pokolenia.

Naprzeciw groźbie nowych rzezi wojennych podnosimy wołanie o

międzynarodowe braterstwo ludów, o pokój powszechny na ziemi.

Naprzeciw zamachom na demokrację podnosimy wołanie o

rozszerzenie prawa ludu do udziału w rządach,

poprzez które otwarta droga ku ustanowieniu Polski socjalistycznej, ku ustanowieniu rządów chłopsko-robotniczych.

Podnosimy nasze hasła, które podchwyciła młodzież pracująca:

Żądamy rozbudowy szkół zawodowych. Żądamy dziennych szkół zawodowych. Żądamy wliczania godzin nauki do czasu pracy. Żądamy świeckiej, obowiązkowej, powszechnej nauki. Żądamy ubezpieczenia bezrobotnych od lat 16. Żądamy reformy praw terminatorów, żądamy rozszerzenia inspekcji pracy w zakresie robotników młodocianych. Żądamy jednorocznej służby wojskowej. Żądamy należytego traktowania młodzieży powołanej do służby wojskowej. Żądamy należytej pomocy państwa dla sportu robotniczego – budowy boisk, stadionów, pływalni itd. Żądamy wolności zgromadzeń. Żądamy zniesienia kary śmierci.

Precz z wojną; niech żyje międzynarodowa solidarność chłopów i robotników w walce o demokrację, o socjalizm, o pokój na ziemi.

Nie ma jednak zwycięstwa, dopóki nie będzie karna i silna organizacja ludu.

Silna i karna organizacja klasy pracującej to jedyna droga do zwycięstwa.

Twórzmy Organizację Młodzieży TUR! Twórzmy sekcje młodocianych przy związkach zawodowych! Budujmy opokę, o którą rozbiją się wszystkie zakusy wrogów ludu na prawa nasze, na demokrację, na pokój powszechny.

Niech żyje Socjalizm!

Niech żyje Organizacja Młodzieży TUR!

Komitet Centralny Organizacji Młodzieży TUR

kwiecień 1929 rok


Powyższy tekst to ulotka. Od tamtej pory prawdopodobnie nie był wznawiany, ze zbiorów Remigiusza Okraski, poprawiono pisownię wedle obecnych reguł.

↑ Wróć na górę