Wielogłos o demokratycznym socjaliście

Właśnie ukazała się praca zbiorowa poświęcona Janowi Józefowi Lipskiemu – socjaliście, działaczowi opozycji demokratycznej, jednemu z liderów PPS.

Instytut Pamięci Narodowej wydał książkę „Jan Józef Lipski z perspektywy XXI wieku”. Jest to praca zbiorowa pod redakcją Konrada Rokickiego. Książka zawiera referaty wygłoszone podczas konferencji, która odbyła się 11 września 2011 r. Zorganizowali ją IPN, Stowarzyszenie Wolnego Słowa i Uniwersytet Warszawski w dwudziestą rocznicę śmierci Jana Józefa Lipskiego. Teraz wygłoszone referaty możemy przeczytać w książce.

Jak napisali wydawcy: „W założeniu organizatorów konferencja nie miała jednak stanowić kolejnej imprezy rocznicowej, ale próbę zastanowienia się nad pewnym fenomenem. Jan Józef Lipski był postacią dla swych czasów zarazem symboliczną – jak i nietuzinkową. W czasie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność konspiracyjną, kultywował idee niepodległościowe także w latach powojennych. Był jednak w nowych realiach politycznych zwolennikiem działań o charakterze pozytywistycznym. Uczestniczył lub współtworzył inicjatywy obywatelskie, z których najgłośniejsze stały się Klub Krzywego Koła, akcja zbierania podpisów pod Listem 34, Komitet Obrony Robotników. Pojawiał się w zasadzie wszędzie tam, gdzie możliwa była aktywność polityczna, obywatelska. Znajdował się w pierwszym szeregu osób niosących pomoc ludziom poszkodowanym przez system – czy dotyczyło to inteligentów sądzonych w procesach politycznych, czy też robotników represjonowanych za strajki. Co istotne – jego antykomunizm nie oznaczał potępienia idei socjalistycznych. W przededniu upadku komunizmu próbował reaktywować Polską Partię Socjalistyczną, ponieważ pragnął nawiązać do jej najpiękniejszych tradycji. Później jako senator pierwszej kadencji upominał się o prawa obywatelskie i socjalne. Pozostał więc do końca wierny swoim ideałom”

Książka zawiera 8 referatów oraz zapis dyskusji, która odbyła się w trakcie wspomnianej konferencji.

Na naszym portalu ukazały się dwa teksty Jana Józefa Lipskiego:

Codzienny wstyd

Biała broda Jana Wolskiego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *