W Łodzi o lewicowych niepokornych

W maju w Łodzi odbędzie się konferencja naukowa poświęcona polskiej radykalnej filozofii społecznej przełomu XIX i XX wieku.

Katedra Etyki Uniwersytetu Łódzkiego i Studenckie Koło Naukowe Filozofów UŁ przygotowują konferencję naukową pt. „Niepokorni – rekonstrukcje, konteksty, inspiracje. Polska radykalna filozofia społeczna przełomu XIX i XX”. Zaplanowano ją na 24-25 maja 2013 r.


Jak piszą organizatorzy, U schyłku XIX w., w podlegającym przyspieszonej industrializacji i modernizacji, Królestwie Polskim narodziła się wyjątkowa dla polskiej historii intelektualnej formacja – radykalnie nastawiona inteligencja „zaangażowana”. Najwybitniejsi jej przedstawiciele to przede wszystkim Ludwik Krzywicki, Edward Abramowski, Kazimierz Kelles-Krauz, Stanisław Brzozowski. Listę tę można byłoby z łatwością wydłużyć o kolejnych kilka-kilkanaście nazwisk, postaci dziś może nieco bardziej zapomnianych, ale równie interesujących. Odcisnęli oni ogromne piętno na polskiej kulturze (o czym pisze między innymi A. Mencwel w „Etosie lewicy”) oraz kształtowali postawy i poglądy kolejnych pokoleń polskiej inteligencji (B. Cywiński w „Rodowodach niepokornych”).

Śmiałe i oryginalne koncepcje formułowane w kręgu tych autorów do dziś budzić mogą zainteresowanie i inspirować do intelektualnych poszukiwań. Ich nowatorstwo i prekursorski – w wielu wypadkach – charakter staje się dostrzegalny, gdy porównamy pisma polskich myślicieli z dorobkiem ówczesnej filozofii zachodnioeuropejskiej. Poglądy polskich radykałów kształtowały się w ciągłym krytycznym dialogu ze współczesną im myślą zachodnią, często twórczo ją rozwijając i przekraczając jej ograniczenia. Pozytywizm, naturalizm, marksizm, neokantyzm czy tzw. filozofia życia – wszystkie najważniejsze wątki ówczesnej myśli społecznej były przepracowywane i wzbogacane na kartach dzieł polskich „Niepokornych”. Ów twórczy dialog z filozofią zachodnią zaowocował myślą, która do dzisiaj zawiera inspirujące i aktualne wątki.

Celem konferencji jest prześledzenie tego fascynującego intelektualnego dialogu i podjęcie go dziś na nowo. Proponowane ujęcie komparatystyczne pozwoli na lepsze rozpoznanie intelektualnych źródeł polskiej radykalnej filozofii społecznej przełomu XIX i XX w., otwierając jednocześnie pole dla świeżych, nowatorskich interpretacji dorobku tej niezwykłej konstelacji myślicieli. Zapraszamy do przesyłania referatów poświęconych zarówno historii polskiej myśli radykalnej przełomu XIX i XX wieku, jak i jej dzisiejszym interpretacjom. Do udziału zachęcamy przedstawicieli przede wszystkich takich dyscyplin jak filozofia, historia, socjologia, kulturoznawstwo, prawo, antropologia kulturowa oraz politologia. Jesteśmy przekonani, że połączenie tak różnych perspektyw pozwoli na uchwycenie bogactwa i wszechstronności polskiej radykalnej myśli społecznej przełomu stuleci.

Termin konferencji: 24-25.05.2013 r, Łódź

Termin przesyłania abstraktów: 10.05.2013

Opłata konferencyjna: 50 zł

Kontakt: niepokornikonferencja@gmail.com

Organizatorzy: Katedra Etyki UŁ, Studenckie Koło Naukowe Filozofów UŁ

Strona internetowa konferencji

Profil na Facebooku

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *