W Czerwonym Zagłębiu o socjalizmie i niepodległości

14 czerwca w Dąbrowie Górniczej odbędzie się konferencja naukowa pt. „Pod czerwonym sztandarem w imię niepodległości. Ruch socjalistyczny na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w XX w.”.

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej zapraszają 14 czerwca 2012 o godz. 9.00 do siedziby Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dąbrowie Górniczej (ul. T. Kościuszki 25) na konferencję naukową „Pod czerwonym sztandarem w imię niepodległości. Ruch socjalistyczny na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w XX w.”. Tematyka wystąpień poświęcona będzie historii ruchu socjalistycznego na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim, szczególnie w pierwszej połowie XX w. Celem jest próba ukazania założeń ruchu i trwałości postaw działaczy do momentu zakończenia samodzielnego bytu socjalistów w ramach PPS po jej wchłonięciu przez PPR. Ukazane zostaną zarówno sylwetki liderów ruchu, jak i formy działania ruchu socjalistycznego.
Program konferencji:

9.00-9.10 – Otwarcie konferencji

 • 9.10-9.30 – prof. Stanisław Michałowski (UMCS Lublin), Polska Partia Socjalistyczna w II Rzeczpospolitej
 • 9.30-9.50 – prof. Ryszard Kaczmarek (Uniwersytet Śląski,) Józef Biniszkiewicz – lider PPS w województwie śląskim
 • 9.50-.10.10. – dr hab. Krzysztof Nowak (Uniwersytet Śląski), Polski ruch socjalistyczny na Śląsku Cieszyńskim 1918-1939
 • 10.10-10.30 – Joanna Krzysztofik (Uniwersytet Śląski), Konflikt polsko-bolszewicki a sprawa Górnego Śląska w świetle „Gazety Robotniczej”
 • 10.30-10.50 – dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz (Uniwersytet Śląski), Lewicowe nurty w harcerstwie okresu międzywojennego. Czerwone Harcerstwo w Zagłębiu Dąbrowskim
 • 10.50-11.10 – Przerwa kawowa
 • 11.10-11.30 – Maciej Żuczkowski (BEP IPN), „Mamy więc przed sobą nową postać starej dywersji komunistycznej” – stosunek PPS-WRN do PPR
 • 11.30-11.50 – Zbigniew Gołasz (Muzeum Miejskie w Zabrzu), Franciszek Trąbalski nestor śląskich socjalistów
 • 11.50-12.10 – Tomasz Gonet (IPN Katowice), Strajki w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1945-1947
 • 12.10-12.30 – dr Adam Dziuba (IPN Katowice), Podobieństwa i różnice. PPS w Zagłębiu i na Górnym Śląsku w latach 1945-1948
 • 12.30-12.50 – Przerwa kawowa
 • 12.50-13.10 – dr Tomasz Kurpierz (IPN Katowice), Sprawiedliwy socjalista. Henryk Sławik (1894-1944)
 • 13.10-13.30 – dr Krzysztof Żarski (Uniwersytet Wrocławski), Okoński. Niemiecki socjalista i literat
 • 13.30-13.50 – Sebastian Rosenbaum (IPN Katowice), DSAP. Niemieccy socjaliści w autonomicznym województwie śląskim 1922-1939 w świetle raportów policyjnych
 • 13.50-14.15 – Podsumowanie konferencji i dyskusja

Serdecznie zapraszamy!
Na naszym portalu publikowaliśmy teksty poświęcone socjalistom z Zagłębia Dąbrowskiego i Górnego Śląska:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *