Przypomniany znany działacz PPS

Ukazała się książka – pierwsza w dziejach – poświęcona postaci Kazimierza Czapińskiego, znanego działacza PPS, antyklerykała i antykomunisty.

Nakładem Wydawnictwa Sejmowego ukazała się książka Ewy Pejaś pt. „Myśl polityczna Kazimierza Czapińskiego w latach 1918-1939”. To pierwsza w dziejach książka przypominająca niegdyś wybitnego, a dziś niemal zupełnie zapomnianego działacza PPS i demokratycznej lewicy. Kazimierz Czapiński był zasłużonym działaczem inicjatyw oświatowo-młodzieżowych z kręgu PPS, a w „dorosłej” partii specjalizował się przede wszystkim w krytyce klerykalizmu (nie tylko katolickiego, ale też prawosławnego i żydowskiego) i walce o świeckie państwie oraz krytyce bolszewizmu i Rosji sowieckiej. Miał także spory wkład w walce partii o demokratyczny ustrój państwa, przestrzeganie praw człowieka i gwarancje swobód obywatelskich.

myśl polityczna_view
Wydawcy książki napisali: To ciekawa monografia poświęcona działalności i myśli politycznej jednego z czołowych przywódców międzywojennej Polskiej Partii Socjalistycznej, posła na Sejm, publicysty i działacza oświatowego. Człowieka, którego cechowała osobista prawość, tolerancja, demokratyczne wyczucie i erudycja. Bronił demokracji parlamentarnej i przeciwstawiał się wszelkiej dyktaturze w imię obrony wolności człowieka i budowania sprawiedliwości społecznej. Szybko rozpoznał groźbę, jaką dla ludzkości niósł bolszewizm, faszyzm i nazizm, a zbrodniczości tych systemów dowodził w swych publikacjach. Na uwagę zasługują jego poglądy na kształt ustrojowy II Rzeczpospolitej, stanowisko wobec obozu narodowego i piłsudczykowsko-sanacyjnego, jego polemika, jaką o polityczny, społeczny i ekonomiczny kształt toczył w Sejmie i na łamach prasy. Ciekawa jest również kwestia, relacji pomiędzy państwem a Kościołem katolickim z punktu widzenia K. Czapińskiego, który należał do głównych rzeczników laicyzacji życia politycznego i społecznego w międzywojennej Polsce. Kazimierz Czapiński zginął w obozie w Auschwitz.

Książkę można nabyć u wydawcy, a tutaj znajdziecie nasz tekst prezentujący jego biografię i poglądy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *