Przypomniana „klasyka” lewicowo-wolnościowego harcerstwa

Niedawno ukazały się reprinty unikatowych publikacji związanych z lewicującym nurtem w polskim harcerstwie z pierwszych lat II Rzeczypospolitej.

Nakładem Oficyny Wydawniczej „Impuls” ukazuje się od pewnego czasu seria publikacji pt. „Przywrócić Pamięć”. W zamierzeniu wydawcy ma ona przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911-1939. Wśród kilkudziesięciu pozycji wydanych w ramach tej serii – w postaci reprintów oryginalnych pozycji sprzed lat – ukazały się także absolutne rarytasy dokumentujące niewielki, a dziś niemal zupełnie zapomniany lewicowy nurt w polskim harcerstwie z początków lat 20.

Są to następujące pozycje: Adam Ciołkosz – „Nowe horyzonty harcerstwa” (reprint broszury z roku 1921), Adam Ciołkosz – „Wolne harcerstwo” (z 1921), Alojzy Pawełek – „Hasła współczesnej pracy harcerskiej” (z 1922), Alojzy Pawełek – „Harcerstwo na martwym tropie & Harcerstwo oniemiałe” (z 1922), Alojzy Pawełek – „Odbudowa Pracy w Drużynach Harcerskich” (z 1923), Tadeusz Biernakiewicz – „Starsze harcerstwo a instruktorzy” (z 1922). Są to najważniejsze publikacje związane z nurtem tzw. Wolnego Harcerstwa, lewicującego, krytycznego wobec zhierarchizowania ruchu i dominacji „wodzostwa” oraz elitaryzmu społecznego, a także sceptycznego wobec nasilenia się wątków militarystycznych i prawicowo-klerykalnych w polskim ruchu harcerskim; mocno podkreślał on także konieczność „nawrotu do przyrody” w pracy harcerskiej i formach aktywności. Część przypomnianych broszur to niemal cała seria pt. „Listy do starszych harcerzy”, stanowiąca pierwszy jawny przejaw buntu części środowiska harcerskiego przeciwko takim tendencjom.

1
Publikacje dokumentują niemal zupełnie zapomniany wątek w historii polskiej myśli i praktyki postępowej. Wątek szybko zdławiony – Wolne Harcerstwo i związane z nim inicjatywy poddano nasilonej krytyce w łonie polskiego harcerstwa, Adam Ciołkosz (późniejszy znany polityk i publicysta socjalistyczny) pod presją zrezygnował z udziału w ruchu harcerskim, Alojzy Pawełek został dyscyplinarnie pozbawiony stopnia harcerskiego i usunięty z organizacji przez władze ZHP, prasę wolnoharcerską prześladowała cenzura prawicowego rządu, jeden ze zjazdów tego środowiska został rozbity przez policję itp.

Wszystkie pozycje można nabyć u wydawcy.

Przypominamy, że na naszym portalu już przed kilkoma laty ukazały się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *