O Stronnictwie Chłopskim

Ukazała się książka poświęcona ideologii przedwojennej ludowej formacji lewicowej – Stronnictwa Chłopskiego.

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej opublikowało niedawno rozprawę Eweliny Podgajny pt. „Stronnictwo Chłopskie (1926-1931). Studium z dziejów myśli politycznej”. Książka zawiera analizę krótkich dziejów tego ugrupowania, ze szczególnym uwzględnieniem jego doktryny i ideologii.

Stronnictwo Chłopskie powstało na początku roku 1926 z połączenia radykalnej rozłamowej grupy z PSL „Wyzwolenie” oraz dwóch niewielkich ugrupowań ludowych – Związku Chłopskiego i PSL „Jedność Ludowa”, wkrótce wchłonęło także część Chłopskiego Stronnictwa Radykalnego. SCh głosiło hasła „klasowej polityki chłopskiej”, formułowało radykalne postulaty programowe, jak reforma rolna w postaci wywłaszczenia wielkich posiadaczy bez odszkodowania, likwidacja senatu, zastąpienie prywatnego handlu przez spółdzielczość spożywców czy nacjonalizacja strategicznych branż przemysłu, kładło także nacisk na współdziałanie polskich chłopów z włościanami mniejszości narodowych. Pomijając ugrupowania powoływane z inicjatywy komunistów, Stronnictwo Chłopskie było najbardziej radykalną wśród ówczesnych partii ludowych, odcinało się jednak od tendencji komunizujących. W wyborach wiosną 1928 r. uzyskało 618,5 tys. głosów i miało 26 posłów oraz 3 senatorów . Początkowo poparło zamach majowy, jednak wkrótce przeszło do opozycji, weszło w skład Centrolewu. W roku 1931 weszło w skład Stronnictwa Ludowego, powstałego ze zjednoczenia PSL „Wyzwolenie”, PSL „Piast” i SCh.

Jedyne większe opracowanie poświęcone SCh stanowiła dotychczas książka Alicji Więzikowej „Stronnictwo Chłopskie 1926-1931”, wydana w roku 1963. Tamta praca miała wszystkie wady typowe dla epoki, w której powstała – wykazywanie na siłę filokomunizmu działaczy SCh i wątków marksistowskich w doktrynie ugrupowania lub dla odmiany krytykę ich za „niedostateczną” lewicowość, obszerne referowanie stosunku komunistów do Stronnictwa itp. Książka Eweliny Podgajny jest pierwszym od dawna podjęciem tematu dziejów tego ciekawego i ważnego ugrupowania, wolnym już od takich zabiegów. Książka liczy 276 stron, a zamówić ją można m.in. na stronie wydawcy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *