O rewolucji 1905 roku

Ukazała się książka dotycząca rewolucji 1905 roku i analizująca udział w niej mas społecznych.

Nakładem Wydawnictwa Universitas we współpracy z Wydawnictwem Uniwersytetu Łódzkiego ukazała się książka Wiktora Marca pt. „Rebelia i reakcja. Rewolucja 1905 roku i plebejskie doświadczenie polityczne”.

Wydawcy napisali:

Rebelia i reakcja to studium plebejskiego doświadczenia politycznego w okresie rewolucji 1905-1907 roku w dawnym Królestwie Polskim. Praca podejmuje analizę uczestnictwa publicznego robotników i ideologicznych obrazów świata u progu „politycznej nowoczesności”. Wtedy to stare podstawy ładu społeczno-politycznego zaczęły kruszeć, nowe grupy ludności domagały się politycznego głosu i ukształtowały się języki polityczne nowoczesnych obozów ideowych. Nowe formy polityki spotkały się z silną, konserwatywną reakcją, która na długi czas ukształtowała polską sferę publiczną. Książka przedstawia praktyki publiczne robotników i związane z nimi doświadczenie polityczne. Proponuje analizę transformacji pola politycznego i zmiennych tożsamości politycznych mobilizowanej masowo ludności. Praca analizuje też nacjonalistyczną odpowiedź na rewolucję  i zmianę politycznego myślenia Narodowej Demokracji przed, po i w trakcie tych wydarzeń. Wywód kończy szersza refleksja o wpływie wspomnianych procesów na rozwój pojęcia narodu i kształt sfery publicznej w Polsce. Książka jest interwencją w obraz przeszłości, przywracając doń plebejskie doświadczenie politycznej wolności i ludowej walki o głos. Służy temu analiza bogatego materiału historycznego z pomocą strategii badawczych zorientowanej na dyskurs socjologii historycznej, a także ujęcie problemu w świetle filozofii politycznej. Wolności i upodmiotowienia politycznego nie da się realizować bez równoległej walki o postulaty równościowe i progresywne reformy społeczne. Bez tego klasy ludowe bardzo łatwo sprowadzić do roszczeniowego tłumu. Logika rebelii i reakcji działa w różnych historycznych momentach a jej zrozumienie i w dzisiejszej sytuacji nie jest bez znaczenia.

marzec_rebelia

Książkę można kupić u wydawcy.

Prezentujemy spis treści:

WPROWADZENIE
Plebejskie doświadczenie polityczne
Rebelia 1905
Tendencja demokratyczna i jej wrogowie
Historiograficzna widzialność plebsu

REBELIA
Proletariacka sfera publiczna
Proletaryzacja
Nowe repertuary kontestacji
Pierwszy strajk i podmiotowość strajkujących
Ulica i fabryka
Demokratyczne podmiotowości i instytucje
Formy samorządu i przejmowania kontroli nad miejscem pracy
Emancypacja intelektualna
Bycie razem publicznie – podsumowanie
Drukowany socjalizm
Działanie odezw
Prasa na ulicach
Odczarowanie cara
Mapowanie poznawcze
Powołanie podmiotu i udział w polityce
Upodmiotowienie robotników w strukturach językowych
Idea rewolucji i jej bohaterowie
Klasowa wspólnota wyobrażona
Robotnicza opinia i przesuwanie granic tego, co publiczne
Polaryzacja sfery publicznej
Nowe poczucie siebie – podsumowanie
Proletariacka biografia i dzielenie postrzegalnego
Wielość opowieści
Stracone złudzenia i drogi ucieczki
Recyrkulacje wiedzy
Przekraczanie siebie
Świadoma droga do świata pisania
Polityka, biografia i emancypacja – podsumowanie

REWOLUCJA
Rewolucja pola politycznego
Dynamika buntu
Jednocząca opozycja
Krystalizacja politycznych tożsamości
Ruch narodowy
Naród za wszelką cenę
Eskalacja konfliktu wewnątrzklasowego
Lokaut i reakcja
Przekształcenie pola politycznego – podsumowanie

REAKCJA
Dwoistość ludu i demokratyczny nadmiar
Wyzwanie demokratyzacji i zmiana pojęciowa
Czym jest lud?
Paradoks demokracji
Korzenie totalitaryzmu
Ponowne obsadzenie pustego miejsca
Myśli nowoczesnych Polaków
Narodowy absolut w czasach kryzysu
Podmiot, walka, polityczność
Zmagania z tym, co polityczne
Ponowne obsadzenie miejsca uzasadnienia
Narodowa Demokracja w obliczu rebelii
Koniunktura kryzysu – moment polityczny
Próg rewolucji
Bunt mas
Okiełznać żywioł
Lud pod kontrolą
Rekonfiguracja: Narodowa Demokracja jako nowocześni konserwatyści

ZAKOŃCZENIE
Efekt odwrócenia
Żydzi i motłoch
Liberalna trwoga mas
Patogeneza polskiej sfery publicznej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *