O lewicowych historykach

Ukazała się antologia tekstów badaczy dziejów i publicystów sympatyzujących z szeroko rozumianym socjalizmem. Jest to pierwszy z kilku planowanych tomów tego cyklu.

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego ukazała się właśnie książka „Historycy a socjalizm. Polska lewica niepodległościowa spod znaku Klio. Wybór tekstów”. Jej redaktorkami są Jolanta KolbuszewskaMarta Sikorska-Kowalska. Jak informuje wydawca, W zamyśle autorek publikacja ma dać początek wielotomowej antologii, na którą złożą się materiały i opracowania odnoszące się do różnych epok i nurtów socjalizmu. Cezury chronologiczne oddawanego do rąk czytelnika tomu pierwszego obejmują okres od momentu powstania pierwszych organizacji o charakterze lewicowym na ziemiach polskich po rok 1918. Wyselekcjonowane wypowiedzi poświęcone życiu społecznemu, politycznemu, funkcjonowaniu kultury i nauki, odzwierciedlają wielość sposobów rozumienia doktryny, płynność postaw i idei, bogactwo oraz zróżnicowanie nurtów polskiego socjalizmu.

014e2875312be9192759961e47883458

Z kolei recenzent książki, dr. hab. Pawła Sierżęgi, stwierdza, że jest to wybór tekstów źródłowych wzbogaconych o biogramy i portret środowiska badaczy dziejów i publicystów sympatyzujących z szeroko rozumianym socjalizmem. W wydawnictwie znalazły się artykuły, broszury i fragmenty monografii, których autorami byli Zofia Daszyńska-Golińska, Ludwik Kulczycki, Wilhelm Feldman, Feliks Perl, Emil Haecker, Józef Dąbrowski-Grabiec, Stanisław Loewenstein, Wincenty Gorzycki – przedstawiciele nauki, niekiedy o sporym dorobku naukowym,  socjolodzy, historycy, historycy literatury, prawnicy, ekonomiści, zaangażowani w działalność narodowowyzwoleńczą. Wszyscy odegrali ważną, choć nie pierwszoplanową, rolę w organizacji polskiego ruchu socjalistycznego i propagowaniu idei lewicowych.

Książka liczy 230 stron. Spis treści można pobrać tutaj, a książkę kupić u wydawcy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *