O Leszku Nowaku

Ukazała się praca zbiorowa z tekstami analizującymi myśl lewicowego filozofa Leszka Nowaka oraz ze wspomnieniami o nim.

Jako XXVII tom serii „Studia i Materiały Poznańskiego Instytutu Pamięci Narodowej” ukazała się książka „Realny socjalizm – Solidarność – kapitalizm. Wokół myśli politycznej Leszka Nowaka” – praca zbiorowa pod red. Krzysztofa Brzechczyna. Zawiera ona zapis wystąpień i dyskusji poświęconych poglądom filozofa zmarłego w roku 2009, zorganizowanych w Poznaniu i Szczecinie pod hasłami „Realny socjalizm – »Solidarność« – transformacja” oraz „Realny socjalizm – »Solidarność« – liberalizm”. Oprócz tego książka zawiera 9 wspomnień poświęconych postaci Leszka Nowaka i współpracy z nim.

 

Nowak

Marek Ziółkowski we wspomnieniu cytowanym przez wydawcę, napisał: „Seminarium Leszka Nowaka było dla mnie fascynującym przeżyciem intelektualnym i znakomitą lekcją autentycznej akademickiej debaty. Mógłbym powiedzieć, że spełniało ono Habermasowskie kryteria prawdziwego dialogu prowadzonego na argumenty, a bez więzów zwyczaju, dogmatu czy pozycji instytucjonalnej. Autorytet Leszka Nowaka był często merytoryczny, a nie instytucjonalny; wypływał z jego wiedzy, dokonań, sprawności formalnej argumentacji. Leszek był jednocześnie kolegą i mistrzem”. Natomiast Antoni Dudek stwierdził: „Nie było mi dane poznać osobiście prof. Leszka Nowaka. Jednak lektura jego prac w epoce pierwszej »Solidarności« zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie. Nie sądziłem bowiem, że wychodząc z pozycji marksistowskich, można było tak radykalnie ten system zanegować. Tymczasem negacja systemu w wykonaniu Nowaka była rzeczywiście fundamentalna i wykraczała poza potoczny antykomunizm. Dokonanie tego jest, moim zdaniem, jednym z najważniejszych osiągnięć nie tylko w skali polskiej, ale także światowej krytyki marksizmu”.

Więcej o książce można przeczytać tutaj.

Na naszym portalu opublikowaliśmy  trzy teksty Leszka Nowaka:

oraz wywiad o jego koncepcjach: Marks przeciwko Marksowi – rozmowa z Krzysztofem Brzechczynem 

Jeden komentarz nt. “O Leszku Nowaku

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *