Nowe publikacje o Brzozowskim

Niedawno do księgarń trafiły dwie nowe książki poświęcone poglądom lewicowego myśliciela Stanisława Brzozowskiego.

Nakładem Wydawnictwa Universitas ukazała się książka Marty Wyki pt. „Czytanie Brzozowskiego”. Autorka, zajmująca się myślą Brzozowskiego od lat, znana m.in. jako autorka książki „Brzozowski i jego powieści” (1981), o swej nowej książce napisała tak: Czyta się go prawie od stulecia, i przez cały ten czas nie do końca pewnie, nie do końca z uznaniem. Jak niegdyś irytował, tak dziś niepokoi swoich czytelników i badaczy, można powiedzieć, iż nie zostawia ich w spokoju. Niegdyś irytowała jego erudycja, zbyt rozbudowana, nawet jak na czasy wysokiej świadomości kultury. Dziś irytuje jakby to samo, ale zarzut ostateczny wydaje się inny: Brzozowski nie chce jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy jest nowoczesny. Jego atrakcyjność jako nowoczesnego, piszącego w przeczuciu nas i dla nas, waha się zatem. Wiele należałoby w nim poprawić i dostosować do wymogów nowoczesności. Należał do pisarzy gwałtownych, emocjonalnych i wszechstronnych. To połączenie powodowało, iż jego książki stwarzały i dalej stwarzają przyzwolenie dla różnych odczytań. Widział dla swoich książek przede wszystkim przyszłość – współcześni bowiem nie chcieli, a może nie mogli go zrozumieć. Jego wiedza, budowana w pośpiechu, bo czas go naglił, była wyzwaniem dla przyszłości. Gdyby doczekał niepodległości i związanych z nią wielorakich przemian kulturalnych, byłby znakomitym partnerem intelektualnym młodych Polaków. Niedokończenie wielu jego książek, zawieszenie wielu pomysłów okazało się dla jego dzieła ożywcze w perspektywie czasu, zaś elastyczność myśli sprzyja coraz to nowym interpretacjom. Moje czytanie Brzozowskiego rozciąga się na długiej przestrzeni, pokazując, z jakich stron można było do tego pisarstwa podchodzić i jakie obietnice ono w sobie wciąż zawiera.

Książkę można nabyć u wydawcy w wersji papierowej i elektronicznej (ta druga kosztuje tylko 13 zł!) – szczegóły tutaj.


Inną pozycją poświęconą Brzozowskiemu jest praca zbiorowa „Konstelacje Stanisława Brzozowskiego”, pod redakcją Urszuli Kowalczuk, Andrzeja Mencwela, Ewy Paczoskiej i Pawła Rodaka, a opublikowaną przez Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Jest to zbiór referatów z ubiegłorocznej konferencji naukowej pod tym samym tytułem, zorganizowanej w stuletnią rocznicę śmierci Stanisława Brzozowskiego. Wydawcy napisali: Teksty badaczy polskiej literatury i kultury prezentują Brzozowskiego w relacjach z myślą innych polskich autorów: Korczaka, Towiańskiego, Miłosza, Mickiewicza, Świętochowskiego, Abramowskiego i wielu innych. W „Konstelacjach Stanisława Brzozowskiego” przedstawiamy rozmaite relacje autora „Legendy Młodej Polski” osobowo oraz etapowo. Skupiliśmy się na polskim wieku XIX i początku XX stulecia, z myślą o kontynuacji podjętych w tej książce zadań i rozszerzeniu ich na cały XX i XXI wiek. W publikowanych tekstach widać już – dzięki przywołaniom Czesława Miłosza, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego czy namysłowi nad Pamiętnikiem Janusza Korczaka – przykłady takich odczytań. Pokazując odniesienia takie jak: Brzozowski – Towiański, Brzozowski – Mickiewicz, Brzozowski – Świętochowski, Brzozowski – Abramowski, autorzy nie poszli drogą prostej rekonstrukcji związków poświadczonych tekstowo, tym bardziej że „poświadczenia” te są różne i ambiwalentne. Relacje Brzozowskiego z myślą innych były zawsze wyraźnie osobiste, nierzadko namiętne. Mistrzowie, sojusznicy, towarzysze, wrogowie pojawiali się w jego pismach jako „persony dynamizujące myśl”, wedle trafnej formuły jednego z autorów tomu. Były to dynamiczne spotkania intelektów i „duchów”, a także wyobraźni i uczuć.

Spis treści tej książki można przejrzeć tutaj, a książkę zamówić u wydawcy – tutaj.


Polecamy!

A na naszym portalu można przeczytać kilka tekstów Stanisława Brzozowskiego:

oraz dwa o jego życiu i poglądach:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *