Nowa książka o polskim syndykalizmie

Niedawno ukazała się monumentalna, 800-stronicowa rozprawa poświęcona polskiemu syndykalizmowi.

Nakładem wydawnictwa Avalon ukazała się książka dr. Grzegorza Zackiewicza pt. „Syndykalizm w polskiej refleksji i rzeczywistości politycznej I połowy XX wieku”. Autor to pracownik naukowy Uniwersytetu w Białymstoku.

`

Jeden z recenzentów pracy, prof. Przemysław Waingertner, autor m.in. rozpraw o dziejach „lewicy sanacyjnej”, napisał o książce: „Autor wykonał wielką, czasochłonną, żmudną pracę, zbierając niezwykle skrupulatnie i rzetelnie ogromny materiał źródłowy i gromadząc bardzo bogatą literaturę przedmiotu. Na podstawie zebranych materiałów G. Zackiewicz napisał rozprawę, która łączy niezwykły rozmach czasowy i problemowy z dokładnym, szczegółowym wykładem. Pozwoliło mu to również na sformułowanie dobrze uargumentowanych, mających mocne uzasadnienie i solidnie zakotwiczonych w źródłach tez. Po części porządkują one dotychczasową wiedzę historyków na temat syndykalizmu. Jednak przede wszystkim stanowią nowy, oryginalny wkład autora w rozwój polskiej historiografii, upubliczniając w obiegu naukowym ciekawe fakty, oceny i interpretacje”. Z kolei prof. Daniel Grinberg, badacz dziejów m.in. anarchizmu, stwierdza: „Uznanie budzi imponująca podstawa źródłowa pracy. Uważam recenzowaną rozprawę za ważne uzupełnienie naszej wciąż niepełnej wiedzy o społecznych i politycznych dziejach XX wieku, dobrze i interesująco dokumentującą karty nieomal zapomniane; przywołującą do życia sprawy i ludzi godnych naszej pamięci”.

Książkę można zamówić np. u wydawcy.

Warto także zajrzeć do naszego działu pt. Syndykalizm.

Jeden komentarz nt. “Nowa książka o polskim syndykalizmie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *