Nowa książka o Abramowskim

W serii „Monografie” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej ukazała się książka Anny Dziedzic pt. „Antropologia filozoficzna Edwarda Abramowskiego”. Polecamy!

Dr Anna Dziedzic, adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, przygotowała obszerną, niemal 300-stronicową rozprawę , poświęconą próbie całościowego ujęcia filozofii człowieka w dorobku Edwarda Abramowskiego, wybitnego myśliciela z kręgów polskiej lewicy.
Jak piszą wydawcy, „Zdaniem autorki, Abramowski tworzył projekt samorealizacji jednostkowej i społecznej, kładąc nacisk na aktywność podmiotu poznającego, formułując własną teorię podświadomości, opisując miejsce człowieka w procesie ewolucji przyrodniczej, proponując ideał autokreacji indywidualnej oraz koncepcję nadczłowieka. Autorka plasuje refleksje Abramowskiego na tle przełomu XIX i XX wieku – czasów popularności idei psychiki nieświadomej, wiary w dziedziczenie cech nabytych, nowych koncepcji estetycznych i religijnych, sporu o paralelizm psychofizyczny. Rozległe zainteresowania Edwarda Abramowskiego, obejmujące poza filozofią psychologię, socjologię, biologię i praktyczne kwestie organizacji życia społecznego, podporządkowane były idei przemiany ludzkości. Socjalistyczno-anarchistyczna utopia wspierana była koncepcją człowieka jako silnej indywidualności, wchodzącej w dobrowolne, braterskie więzi z innymi. Jednocześnie obraz tego, czym jesteśmy, czym możemy być i co powinniśmy z siebie uczynić, kształtowany był tu w polemice z paradygmatem pozytywistycznym. Kładąc nacisk na aktywność podmiotu poznającego, uzupełniając marksistowski naturalizm filozofią praktyki, formułując własną teorię podświadomości, opisując miejsce człowieka w procesie ewolucji przyrodniczej, proponując ideał autokreacji indywidualnej oraz koncepcję nadczłowieka, Abramowski tworzył projekt samorealizacji jednostkowej i społecznej”.
Książka bazuje na solidnej i skrupulatnej analizie dorobku Abramowskiego i piśmiennictwa o nim, wielokrotnie przywołuje takich ich wątki, które bywały pomijane, marginalizowane lub traktowane nierzetelnie. Całość bez wątpienia jest warta uwagi osób zainteresowanych polską myślą lewicową. Warto podkreślić, że publikacja została wydana bardzo elegancko – twarda oprawa i obwoluta – a przy tym w niezwykle przystępnej cenie12-14 zł! Kupić książkę można na przykład tutaj.
Na naszym portalu kilkakrotnie publikowaliśmy teksty Abramowskiego – ostatnio Program wykładów nowej etyki.

Przypominamy także, iż wciąż jest dostępny w sprzedaży wybór tekstów Abramowskiego o ideach kooperatyzmu i oddolnej samoorganizacji społecznej, w opracowaniu redaktora Lewicowo.pl, pt. „Braterstwo, solidarność, współdziałanie” – można ją nabyć tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *