Niepodległość socjalisty

„Karta” wydała wspomnienia Adama Uziembły, przed wojną działacza PPS, po wojnie emigracyjnego socjalisty-antykomunisty.

Książkę Adama Uziembły „Niepodległość socjalisty” wydano w serii „Świadectwa” Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią. Twarda oprawa, kilkadziesiąt fotografii, a przede wszystkim bardzo interesująca treść. Oto fragment informacji wydawniczej:

„Adam Uziembło był polskim socjalistą. Niepodległościowcem i państwowcem. Kimś, kto ustanawiał II Rzeczpospolitą, a kogo Polska powojenna nie uznała za swego. Jego aktywność to droga patrioty, który swój wyzwolony kraj chce postrzegać jako otwarty i przyjazny, nie zaś zamykający się przed obcymi. /…/ Zapisana w 1932 roku wizja Polski federacyjnej jest kapitalnym dowodem nie tylko Jego przenikliwości w widzeniu naszej części Europy, ale też – społecznej mądrości” – pisze we wstępie książki Zbigniew Gluza, Prezes Ośrodka KARTA.

„Niepodległość socjalisty” Adama Uziembły opowiada o barwnym życiu Autora od wczesnych lat dzieciństwa do II wojny światowej. „Ważne – jak zauważa Zbigniew Gluza – że Autor zdążył w większości opisać swoje wspomnienia właśnie przed II wojną, poza kontekstem późniejszych, często wypaczających dawną myśl, ideologii”.

Książka jest zasługą również córki Adama Uziembły, Anieli Uziembło, która dzieło ojca zebrała w przedstawianą teraz całość. W tomie znajduje się ponad 40 unikatowych fotografii ze zbiorów rodzinnych, a także zdjęcia wydarzeń opisywanych przez Autora.

Kiedy miałem osiem czy dziewięć lat, pierwszy raz ujrzałem „Robotnika”. Pamiętam jak ojciec siedział przy biurku, trochę bokiem i trzymał w ręku jakieś niepozorne kartki. Podszedłem i odcyfrowałem na głos tytuł wybity półkolem: „R-o-b-o-t-n-i-k”. Ojciec odłożył pismo, pociągnął mnie ku sobie i powiedział bardzo poważnie, że o istnieniu tego papierka nikt nie powinien wiedzieć. Nikt! To musi pozostać tajemnicą. Za taki papierek można zostać wysłanym na Sybir. I w jednej chwili zrozumiałem – nie, nie zasady socjalizmu, ani program PPS – nie. Tylko fakt, mus, konieczność udziału w tajemnicy. Udział ten spadł jako przeznaczenie, obowiązek. Zaszczyt? Nie, to przyszło o wiele później.

Adam Uziembło (1885-1971) – działacz niepodległościowy, publicysta, krytyk literacki, wieloletni pracownik Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa i bliski współpracownik paryskiej „Kultury” i Jerzego Giedroycia. W czasie zaborów członek m.in. podziemnej organizacji „Promieniści”, Polskiej Partii Socjalistycznej, Związku Walki Czynnej, „Strzelca”. W Polsce niepodległej został posłem na Sejm, działaczem społecznym, szefem Ligi Morskiej i Rzecznej.

Twarda oprawa, 324 s., kolorowa wkładka zdjęciowa na papierze kredowym 24 s. Książkę można nabyć tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *