Lewica o Legionach i niepodległości

Po raz pierwszy od 88 lat została wznowiona broszura znanego literata i działacza lewicy Andrzeja Struga, poświęcona Legionom i polskiemu niepodległościowemu czynowi zbrojnemu. Edycję przygotował redaktor Lewicowo.pl.

Do najnowszego numeru kwartalnika „Nowy Obywatel” dołączono bezpłatną broszurę Andrzeja Struga pt. „Wiekopomny dzień 6 sierpnia 1914”, w opracowaniu i z posłowiem autorstwa Remigiusza Okraski, redaktora portalu Lewicowo.pl. Autor posłowia pisze: Czyn legionowy, postawa „samozwańczych” kadr odrodzonego Wojska Polskiego stały się nie tylko jednym z głównych czynników sprawczych odzyskania niepodległości, ale także symbolicznym fundamentem naszego państwa. Dziś, w sto lat po tamtych wydarzeniach, wchodzą one w skład wiedzy powszechnej, a ich główni aktorzy należą do narodowego panteonu. Z pewnym wyjątkiem. Wielkim nieobecnym tej tradycji jest lewica niepodległościowa. Tymczasem to ona stanowiła jeden z kluczowych elementów kadr bojowych i zaplecza ideologicznego obozu legionowego. Dzisiaj pamięta o tym coraz mniej osób. Zarówno historiografia i propaganda PRL-owska, jak i dyskurs dominujący w III RP (który niemal wszystko co lewicowe skojarzył z komunizmem) sprawiły, iż mało kto poza historykami i garstką pasjonatów cokolwiek wie o dziejach tej formacji, w tym o jej wkładzie w czyn zbrojny stojący u podstaw niepodległości Polski. W stulecie wyruszenia Legionów na bitewne pola warto zatem przypomnieć mało znany tekst Andrzeja Struga. Jest on zarówno hołdem złożonym polskiemu czynowi zbrojnemu i żołnierzom odrodzonej armii, jak i świadectwem współudziału w tym dziele głównego wówczas nurtu polskiej lewicy.

strug

Andrzej Strug był wieloletnim członkiem PPS, wybitnym prozaikiem, autorem m.in. „Dziejów jednego pocisku” i „Ludzi podziemnych”, liderem związku zawodowego literatów, żołnierzem Legionów, działaczem Ligi Obrony Praw Człowieka i Obywatela.

Wznowiona właśnie ukazała się pierwotnie w roku 1926. Jest to pozycja niemal nieznana, nie powołują się na nią wcale lub jedynie w niewielkich wzmiankach biografowie i inni badacze dorobku jej autora.

Broszurę można zdobyć kupując kwartalnik „Nowy Obywatel” nr 13 (64) – w Empikach, salonach prasowych Ruchu lub zamawiając u wydawcy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *