Kwestia socjalna u Krzywickiego – nowa książka

Ukazała się ciekawa analiza ważnego aspektu dorobku legendarnego lewicowego naukowca – Ludwika Krzywickiego.

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego opublikowało niedawno pracę naukową Józefy Hrynkiewicz – „Kwestia społeczna w pracach Ludwika Krzywickiego”. Ludwik Krzywicki (1859-1941) to wybitny teoretyk i popularyzator myśli lewicowej, jeden z czołowych polskich myślicieli marksistowskich, „ojciec” polskiej socjologii, ekonomista.

Na początku dziewiątej dekady XIX stulecia zetknął się z ideami socjalistycznymi i został ich zwolennikiem, był wówczas jednym z tłumaczy pierwszego tomu „Kapitału” Marksa. Wskutek represji za nielegalną działalność polityczno-kształceniową wyemigrował z Królestwa Polskiego, przebywał w Niemczech, Szwajcarii i Francji. Stał się jako tłumacz, publicysta i naukowiec czołowym popularyzatorem marksizmu i materializmu historycznego w Polsce, współpracował z emigracyjnymi środowiskami polskich socjalistów, był redaktorem naczelnym pisma „Przedświt”. Po powrocie do kraju należał do liderów Związku Robotników Polskich, później współpracował z PPS. Aktywny w nielegalnych inicjatywach edukacyjnych – Uniwersytet Latający, Towarzystwo Kursów Naukowych, Wolna Wszechnica Polska. Dwukrotnie więziony za działalność socjalistyczną. Po rozłamie w PPS związany z PPS-Lewica.

Po odzyskaniu niepodległości kierownik katedry historii ustrojów społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Kierował również Instytutem Gospodarstwa Społecznego – czołową i prekursorską placówką badawczą w zakresie rozpoznawania problemów społecznych i ich przyczyn oraz wypracowania możliwości zaradzenia im.

Józefa Hrynkiewicz, profesor w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, poświęciła swą najnowszą publikację prezentacji i analizie jednego z kluczowych wątków w ogromnym dorobku badawczym i publicystycznym Ludwika Krzywickiego – kwestii socjalnej. Jak pisze ona we wstępie do swej pracy, „Krzywicki włączył się w nurt badań i poszukiwań dotyczących rozwiązywania kwestii społecznej, upowszechniał wiedzę na ten temat oraz krytycznie analizował doświadczenia innych krajów. Inicjował także wiele przedsięwzięć badawczych, oświatowych i organizacyjnych, które stanowią wartościowy, trwały dorobek myśli i doświadczeń. Mogłyby one inspirować także współczesnych w poszukiwaniu rozwiązywania trudnych problemów społecznych, gdyby były im znane”.

Książkę można nabyć w sprzedaży wysyłkowej u wydawcy – tutaj.

 

Publikowaliśmy kilka tekstów Ludwika Krzywickiego:

Kto winien?

Socjalizm i rodzina

Emerytura państwowa

Kapitalizm a dziennikarstwo

Dłużnikiem jesteś!

a także tekst Tadeusza Czajkowskiego – „Kwestia robotnicza w działalności pisarskiej Ludwika Krzywickiego”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *