Konferencja w stulecie śmierci Brzozowskiego

Zaproszenie na konferencję rocznicową „Konstelacje Stanisława Brzozowskiego – w stulecie śmierci pisarza”.

Narodowe Centrum Kultury Instytut Literatury Polskiej, Instytut Kultury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Urząd Miasta Chełm zapraszają na konferencję jubileuszową „Konstelacje Stanisława Brzozowskiego – w stulecie śmierci pisarza”. Pod patronatem: Bogdana Zdrojewskiego – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Profesor Katarzyny Chałasińskiej-Macukow – Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, Profesora Stanisława Dubisza – Dziekana Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Agaty Fisz – Prezydent Miasta Chełm.

Warszawa – 28, 29 kwietnia 2011

Chełm – 30 kwietnia 2011

28 kwietnia (czwartek) Warszawa, Sala Senatu (9.00-12.00)

9.00-9.30 – Uroczyste otwarcie konferencji

9.30-11.30:

• Jarosław Ławski (UwB): Mickiewicz/Brzozowski: zestrojenia, napięcia, utopie

• Michał Kuziak (ILP UW): Brzozowski – Słowacki. Mocni poeci, poezja mocy

• Elżbieta Dąbrowicz (UwB): Mroczna indywidualność. Brzozowski i modernistyczna lektura Krasińskiego

• Grażyna Borkowska (IBL PAN): Brzozowski czyta Towiańskiego

11.30-12.00 dyskusja

12.00-12.30 przerwa na kawę

Warszawa, Senat, Sala Brudzińskiego (12.30-19.00)

12.30-13.30

• Eliza Kącka (ILP UW): „…ten, co od sumienia historii się oderwał, dziczeje na wyspie oddalonej…”.  Dojrzałość dziejowa w myśli Stanisława Brzozowskiego i Cypriana Kamila Norwida

• Tomasz Sobieraj (UAM): „Wielcy budowniczowie nowoczesnej kultury polskiej”. Stanisław Brzozowski o Janie i Jędrzeju Śniadeckich

• Jacek Maj (Humboldt-Universitat zu Berlin): Brzozowski i Kremer: „plątanina myśli”

13.30-14.00 dyskusja

14.00-15.30 przerwa na obiad

15.30-16.30:

• Ewa Ihnatowicz (ILP UW): Kraszewski „czyta” Brzozowskiego

• Małgorzata Litwinowicz (IKP UW): Młodsza siostra Mickiewicza. Stanisław Brzozowski czyta Elizę Orzeszkową

• Dawid Maria Osiński (ILP UW): Struktura poznania. „Dumania pesymisty” Aleksandra Świętochowskiego i „Legenda Młodej Polski” Stanisława Brzozowskiego

16.30-17.00 przerwa na kawę

17.00-18.00:

• Maciej Gloger (UKW): Sienkiewicz i Brzozowski – dwie drogi polskiej nowoczesności

• Ewa Paczoska (ILP UW): Prusa i Brzozowskiego „ludzie czasu zmiany”

• Urszula Kowalczuk (ILP UW): Ryzyko lektury. Bronisław Chlebowski wobec Stanisława Brzozowskiego

18.00-19.00 dyskusja

19.00 uroczysta kolacja

29 kwietnia (piątek) Warszawa, Senat, Sala Brudzińskiego (9.30-19.00)

9.30-10.30:

• Gabriela Matuszek (UJ): „Stan duszy nowoczesnego człowieka” a „ideologia odpowiedzialności”. Stanisław Brzozowski o Stanisławie Przybyszewskim

• Andrzej Makowiecki (ILP UW): Brzozowski przeciw Miriamowi – komentarz z roku 2011

• Marian Płachecki (SWPS): Berent – Brzozowski. Spór o etos inteligencji

10.30-11.00 dyskusja

11.00-11.30 przerwa na kawę

11.30-13.00:

• Mateusz Chmurski (ILP UW/Paris-Sorbonne): „Nie posiadał tej dyskrecji ciszy…”. Karol Irzykowski wobec Stanisława Brzozowskiego

• Anna Zdanowicz (Warszawa): „Jesteśmy […] złączeni węzłami podświadomymi”. Stanisław Brzozowski o twórczości Stefana Żeromskiego

• Magdalena Popiel (UJ): Brzozowski i Wyspiański. Dwie formuły „patosu wyjątkowości”

• Dariusz Trześniowski (UMCS): „Umarł Bóg, jest tylko samotna, opętana dusza.” Jan Kasprowicz jako liryczny patron religijnych wątpliwości i poszukiwań Brzozowskiego

13.00-13.30 dyskusja

13.30-15.00 przerwa na obiad

15-00-16.00:

• Anna Dziedzic (IF UW): Abramowski i Brzozowski – spór o filozofię człowieka

• Marek Pąkciński (IBL PAN): Dylematy modernistycznego indywidualizmu (Brzozowski, Nałkowski)

• Katarzyna Sadkowska (IBI UW): Czy Ostap Ortwin chciał być ambasadorem Stanisława Brzozowskiego?

16.00-16.30 dyskusja

16.30-17.00 przerwa na kawę

17.00-18.30:

• Joanna Stryjczyk (Warszawa): Brzozowski i Feldman – dwie próby rozwiązania problemu obcości

• Stanisław Gromadzki (IF/ILP UW): „Dumne autarkoumen”. Brzozowskiego spór z Kelles-Krauzem o podstawę gatunkowej suwerenności człowieka

• Daniel Zych (Warszawa): Portret anarchisty: biografia i literatura. Machajski – Żeromski – Brzozowski

• Andrzej Kołakowski (IF UW): Zdziechowski – pierwsze scalenie myśli Brzozowskiego

18.30-19.00 dyskusja

30 kwietnia (sobota) Chełm, Chełmska Biblioteka Publiczna w Chełmie)

12.00-12.30:

• Zbigniew Waldemar Okoń (Chełm): Tradycje literackie Chełma i ziemi chełmskiej

• Zbigniew Lubaszewski (Chełm): Upamiętnienie postaci Stanisława Brzozowskiego na ziemi chełmskiej

12.30-13.30:

• Andrzej Mencwel (IKP UW): Brzozowski – Korczak. Dwa pamiętniki, jedno przesłanie

• Marta Wyka (UJ): Powieść, Europa, orientalizm – w dwóch notatkach Brzozowskiego o Conradzie

• Maciej Urbanowski (UJ): Droga do Rzymu? Newman Stanisława Brzozowskiego

13.30-14.00 dyskusja

Stanisław Brzozowski syn ziemi chełmskiej. Wystawa ze zbiorów Muzeum Ziemi Chełmskiej, Chełmskiej Biblioteki Publicznej i Archiwum Państwowego w Lublinie.

14.00-14.30 obiad

14.30-16.00 Zamknięcie – otwarcie.

Panel końcowy z udziałem uczestników konferencji

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *