Czytajmy Leszka Nowaka!

Ukazał się zbiór tekstów politycznych wybitnego, oryginalnego polskiego filozofa lewicowego, Leszka Nowaka.

Jako XVII tom serii „Studia i Materiały Poznańskiego Instytutu Pamięci Narodowej” ukazała się we współpracy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza bardzo ważna książka – obszerny, aż 760-stronicowy zbiór tekstów zmarłego przed trzema laty filozofa prof. Leszka Nowaka. Książka pt. „Polska droga od socjalizmu. Pisma polityczne 1980-1989” zawiera aż ponad 100 rozpraw i artykułów prof. Nowaka z okresu jego największej aktywności publicystycznej.

Leszek Nowak (ur. 1943) zaczynał swą przygodę naukową od ortodoksyjnie pojmowanego marksizmu, jednak dość szybko poddał krytyce jego założenia, a także – czy może przede wszystkim – ich „urzędowe” zastosowanie w realiach PRL-u. Nie tylko odszedł od marksowskiej ortodoksji, wypracowując własną, oryginalną koncepcję „niemarksowskiego materializmu historycznego”, ale także związał się ze środowiskami krytycznymi wobec władz komunistycznych. Od roku 1980 był członkiem NSZZ „Solidarność”, publikował w jej legalnych wydawnictwach. Po wprowadzeniu stanu wojennego internowany i przetrzymywany ponad rok w obozach dla internowanych. Po zwolnieniu publikował liczne teksty w wydawnictwach podziemnych – artykuły i broszury. W roku 1985 został z tego powodu zwolniony z pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, a stanowisko na uczelni odzyskał dopiero w roku 1989. Jego poglądy bliskie były anarchizmowi i antyautorytarnym nurtom lewicy. Był autorem kilkudziesięciu książek i kilkuset artykułów, jako naukowiec wykładał na kilku renomowanych uniwersytetach zagranicznych.

Tom publicystyki prof. Nowaka zawiera jego teksty publicystyczne i „manifesty” z okresu zaangażowania w działalność opozycji demokratycznej. Rektor UAM, prof. dr. hab. Bronisław Marciniak, napisał w posłowiu do tego zbioru: „Znajomość pism politycznych Leszka Nowaka (1943–2009) – jednego z najwybitniejszych filozofów polskich drugiej połowy XX wieku, aktywnie zaangażowanego w ruch Solidarności – może być podstawą poznania jednego z oryginalnych, lecz dzisiaj zapomnianych wątków solidarnościowej myśli społecznej oraz stanowić cenne źródło teoretycznej inspiracji w opisie fenomenu Solidarności i całej polskiej dekady lat 80. Służy temu prezentowany wybór pism politycznych. Eseje zgromadzone w części »Mity socjalizmu« objaśniają naturę i dynamikę realnego socjalizmu. Teksty umieszczone w części »Mity solidarności« analizują ruch Solidarności, zaś w części »Mity społeczeństwa podziemnego« – strategię oporu społecznego i politykę obozu władzy. W części »Mity liberalizmu« umieszczone zostały eseje i wywiady zawierające krytyczną analizę filozofii politycznej liberalizmu i interpretację dokonującej się w Polsce transformacji ustrojowej”.

Dokładny spis treści książki znajduje się tutaj.

Na naszym portalu można natomiast przeczytać jeden z tekstów Leszka Nowaka: Nauki rewolucji węgierskiej [1983]

Jeden komentarz nt. “Czytajmy Leszka Nowaka!

  1. Miałem okazję poznań prof. Leszka. Poznałem go na spacerowniku podczas internowania w Gębarzewie. Wspaniały człowiek. Słabszych psychicznie pocieszał, mówił, że to długo nie potrwa. Pamiętam go doskonale.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *