Broniewski razy dwa

Pierwsza całościowa biografia Władysława Broniewskiego oraz wybór jego wierszy to dwie ciekawe nowości wydawnicze.

Wydawnictwo „Iskry” opublikowało właśnie książkę Mariusza Urbanka pt. „Broniewski. Miłość, wódka, polityka”. Jak informuje wydawca, jest to „pierwsza kompletna, oparta na materiałach źródłowych biografia Władysława Broniewskiego, ukazująca jego skomplikowane losy, fascynacje i rozczarowania polityczne, nieprzejednaną postawę polskiego patrioty, mimo pozorów uległości wobec władzy i nacisków politycznych. Wiele przytoczonych wierszy ukazuje, jak bardzo twórczość poety osadzona była w świecie osobistych doznań, przeżyć i przemyśleń, a nie była wynikiem koniunkturalnych rozgrywek. Bogaty materiał ilustracyjny”.

...

To samo wydawnictwo jednocześnie opublikowało zbiór wierszy Broniewskiego, pt. „Wierszem przez życie”. Wyboru dokonał autor wspomnianej biografii, Mariusz Urbanek. Jest to zbiór 60 najbardziej charakterystycznych dla poety utworów poetyckich ze wszystkich okresów jego życia. Jak napisał autor wyboru: „Utwory, które wybrałem do tego tomu, mają pokazać Broniewskiego kompletnego, autora wierszy, które nadal nie pozostawiają czytelnika obojętnym. Poetę walki i miłości, poetę wielkich nadziei i gorzkiej rezygnacji, kiedy wreszcie zrozumiał, jak bardzo został oszukany. Poetę nękanego dramatami i nałogiem”.

Obie książki można zamówić w wydawnictwie: www.iskry.com.pl

Warto też przeczytać opublikowany u nas tekst Rafała Biernackiego o Broniewskim: Autentyczna poezja nie potrzebuje karty tożsamości

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *