Biografia wybitnego socjalisty

Do księgarń trafia właśnie biografia wybitnego polskiego socjalisty – Adama Ciołkosza.

Nakładem wydawnictwa Krytyki Politycznej ukazała się właśnie książka Andrzeja Friszke – „Adam Ciołkosz. Portret polskiego socjalisty”. Jest to pierwsza tak szeroko zakrojona publikacja na ten temat. Co prawda w Londynie w 1972 r. ukazała się praca zbiorowa pt. „Adam Ciołkosz. Polityk – pisarz – historyk socjalizmu”, jednak choć zawierała ona wiele cennych tekstów i informacji, nie była typową publikacją biograficzną, lecz wydawnictwem z okazji 70. urodzin Adama Ciołkosza. Książka Andrzeja Friszke wypełnia lukę w dziejach polskiego socjalizmu, prezentując postać jednego z najbardziej jej zasłużonych działaczy w II połowie XX wieku.

Adam Ciołkosz był wybitnym działaczem PPS i ruchu socjalistycznego. Zaczynał od działalności w harcerstwie, był przybocznym Andrzeja Małkowskiego – twórcy polskiego skautingu, następnie walczył w obronie Lwowa, w wojnie polsko-bolszewickiej, w III powstaniu śląskim. W latach 20. zaangażował się w działalność lewicowego nurtu harcerstwa, był działaczem PPS, redagował partyjne pismo „Naprzód”, jako zaledwie 27-latek został posłem na Sejm II RP z ramienia tej partii, był więziony i sądzony w tzw. procesie brzeskim, wspierał i działał w licznych inicjatywach lewicowych (m.in. Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego, Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci), był liderem inicjatyw strajkowych i manifestacji robotniczych. Po wybuchu II wojny światowej przedostał się do Anglii, gdzie był jednym  z liderów zagranicznych struktur PPS oraz ważnym politykiem emigracyjnym. Po zakończeniu wojny nie wrócił do kraju, nie akceptował PRL, prowadził do końca życia socjalistyczną działalność polityczną i publicystyczną oraz zajmował się badaniem historii polskiej lewicy.

Książka Andrzeja Friszke nie obejmuje całego życia Adama Ciołkosza, lecz jedynie okres do roku 1949. Mimo to bez wątpienia warta jest uwagi. Friszke ma w dorobku rozmaite przyczynkarskie teksty o dziejach polskich socjalistów (szczególnie emigracyjnych), a także jest autorem bardzo ciekawego wywiadu-rzeki z żoną Adama Ciołkosza – równie zasłużoną działaczką i badaczką ruchu socjalistycznego, Lidią Ciołkoszową („Spojrzenie wstecz”, Paryż 1995).

Więcej informacji o książce, w tym cały wstęp do przeczytania, znaleźć można na stronie wydawcy.
Warto dodać, że nasz portal od początku istnienia regularnie przypomina dorobek Adama Ciołkosza. Publikowaliśmy już kilka jego tekstów:

•    50 lat po „Wielkim Październiku”

•    Socjalizm – ale jaki? 

•    Socjalizm a komunizm

•    Kontrrewolucja bolszewicka

•    Zadania PPS na obczyźnie 

•    Na 1 Maja 1970 roku

•    Słowo do młodzieży w Polsce

•    Nacjonalizm? Nie! 

oraz

•    wywiad o poglądach Ciołkosza

•    prezentację jego życia i poglądów

•    wspomnienie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego o Ciołkoszu

•    recenzję książki Adama i Lidii Ciołkoszów o dziejach polskiego socjalizmu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *