Biografia ludowca

Ukazała się ciekawa biografia Aleksandra Bogusławskiego – zasłużonego działacza ruchu ludowego, samorządowca i spółdzielcy.

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej ukazała się niedawno książka Marcina Wichmanowskiego pt. „Działalność i myśl polityczna Aleksandra Bogusławskiego (1887-1963), polityka ruchu ludowego”. To pierwsza biografia zasłużonego, niegdyś znanego, a dziś zapomnianego działacza ruchu ludowego. Bogusławski (pseudonim literacki Jan Młot) był od młodości związany z inicjatywami niepodległościowymi, ruchem pedagogicznym i ludowym. Za udział w strajku szkolnym w 1905 r. aresztowany przez żandarmerię carską, od 1907 r. pracował w regionie łódzkim jako nauczyciel wiejski, dwukrotnie aresztowany za kolportaż nielegalnych wydawnictw polskich. Działał w tajnym Towarzystwie Nauczycieli i Nauczycielek Ludowych Królestwa Polskiego. Początkowo związany z „lewicowo”-ludowym rozłamowym ugrupowaniem z endecji – Narodowym Związkiem Chłopskim. W czasie I wojny światowej działacz POW i propagator Legionów. Współtwórca Polskiego Stronnictwa Ludowego, powstałego ze zjednoczenia lewicująco-piłsudczykowskich ugrupowań chłopskich, redaktor jego organu – pisma „Polska Ludowa”, przekształconego później w „Wyzwolenie”.

Członek władz PSL, a następnie PSL „Wyzwolenie”. Okresowo członek PSL „Piast”, jednak powrócił do „Wyzwolenia”. Współorganizator i członek władz Centralnego Związku Młodzieży Wiejskiej, po przewrocie majowym przeciwnik podporządkowania tej organizacji obozowi sanacyjnemu, w 1928 r. opowiedział się za rozłamem w CZMW i utworzeniem niezależnego Związku Młodzieży Wiejskiej RP – prężnej lewicującej organizacji związanej z ruchem ludowym. Organizator pierwszej spółdzielni mleczarskiej w powiecie piotrkowskim, wchodził w skład Rady Nadzorczej Związku Rewizyjnego Spółdzielni Rolniczych. Zasłużony działacz samorządowy, sekretarz Związku Sejmików Powiatowych, przez kilka lat redaktor pisma „Samorząd”. Z ramienia organizacji samorządowych wchodził w skład władz Funduszu Bezrobocia. Po zjednoczeniu ruchu ludowego członek Rady Naczelnej i Naczelnego Komitetu Wykonawczego Stronnictwa Ludowego. W latach 1922-35 poseł na Sejm RP.

Podczas okupacji hitlerowskiej przewodniczący podziemnej Komisji Administracyjno-Samorządowej Centralnego Kierownictwa Ruchu Ludowego oraz zastępca Delegata Rządu londyńskiego na woj. warszawskie. Po zakończeniu wojny działacz PSL, poseł z jego ramienia do KRN. Po utracie niezależności ugrupowania wskutek działań komunistów należał do ZSL, jednak krytyczny wobec nowej rzeczywistości, ograniczył aktywność polityczną.
Biografia Aleksandra Bogusławskiego liczy 346 stron. Można ją nabyć w sprzedaży wysyłkowej na stronie internetowej wydawnictwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *