Antykomuniści lewicy

Ukazała się książka o wybitnych działaczach i historykach socjalizmu polskiego, Lidii i Adamie Ciołkoszach. Książka jest objęta patronatem medialnym portalu Lewicowo.pl!

Nakładem Wydawnictwa Nauka i Innowacje ukazała się właśnie książka Marcina Giełzaka pt. „Antykomuniści lewicy. Lidia i Adam Ciołkoszowie jako historycy socjalizmu polskiego”. Książka została objęta patronatem medialnym portalu Lewicowo.pl.

Autor, historyk z Uniwersytetu Łódzkiego, tak przedstawia swoją książkę: Aby współczesna Polska mogła oddychać zarówno prawym, jak i lewym płucem, zachowując łączność ze wszystkimi nurtami swojej myśli, konieczna jest reintegracja tradycji lewicy niepodległościowej do syntezy  dziejów polskich, w postaci oczyszczonej z komunistycznego nalotu propagandowego. Książka stanowi całościową, rozciągniętą na blisko 150 lat historii, próbę wyznaczenia genezy i przebiegu linii oddzielającej socjalistów od komunistów, niepodległościowców od kolaborantów, budowniczych falansterów od budowniczych łagrów. 

ciolkosz

 

Rozprawa koncentruje się przede wszystkim na dorobku małżeństwa Ciołkoszów jako badaczy i popularyzatorów dziejów polskiej lewicy, szczególnie w opozycji do zakłamanej PRL-owskiej wizji przeszłości ruchu socjalistycznego. Książka składa się z trzech zasadniczych części. Pierwsza jest poświęcona biografii intelektualnej Ciołkoszów, ich roli w obozie lewicy niepodległościowej, ich zainteresowaniom i dorobkowi historyków socjalizmu, oraz prezentowanemu przez nich lewicowemu antykomunizmowi i interpretacji marksizmu w duchu antyleninowskim. W części drugiej autor obszernie omawia i analizuje ich czołową pracę, nieukończone, dwutomowe dzieło pt. „Zarys dziejów socjalizmu polskiego”. W części trzeciej opisuje recepcję dorobku Ciołkoszów w Polsce i zagranicą. Całość liczy 275 stron. Książkę można zamówić u wydawcy.

Na naszym portalu opublikowaliśmy już wiele tekstów Lidii i Adama Ciołkoszów oraz o nich – można je znaleźć tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *