Abramowski o estetyce

Ukazał się właśnie kolejny zbiór tekstów Edwarda Abramowskiego. Tym razem jest to niemal 400-stronicowa książka z jego rozważaniami o sztuce, estetyce, kulturze itp.

Nakładem Wydawnictwa Universitas ukazała się książka: Edward Abramowski – „Wybór pism estetycznych”, w wyborze i pod redakcją Krystyny Najder-Stefaniak. Zbiór liczy 374 strony. Wydawcy napisali: „Edward Abramowski należy do tych myślicieli, którzy wywarli znaczący wpływ na polską kulturę nie tylko przed pierwszą wojną światową, ale i później – w dwudziestoleciu międzywojennym. W jego rozległym problemowo dorobku intelektualnych (filozofia, socjologia, etyka, psychologia, oryginalna teoria ustroju socjalistycznego opartego na idei spółdzielczości) nie zabrakło też prac traktujących o zagadnieniach estetyki. […] Abramowski nie zostawił systematycznego opracowania zagadnień estetycznych. Jego estetykę trzeba wyczytywać z prac omawiających zagadnienia z zakresu psychologii i zagadnienia społeczne. Pięknu i sztuce Abramowski poświęcił w całości jedynie artykuł zatytułowany »Co to jest sztuka? Z powodu rozprawy L. Tołstoja: Czto takoje iskustwo?«, który został opublikowany w »Przeglądzie Filozoficznym« w 1898 roku. Dyskutuje w nim z koncepcją sztuki jako narzędzia moralizatorstwa. Proponuje swój program estetyczny, w którym ważne są: autonomia sztuki i indywidualizm oraz antyintelektualizm, antymimetyzm, antyutylitaryzm, docenienie intuicji. Jego propozycje nie są jednak zwykłym powtórzeniem tych, jakie znajdujemy w pracach modernistów. Przedstawił on swoje poglądy na temat specyfiki i znaczenia sztuki łącząc modernistyczny estetyzm z przekonaniem o etycznej, wyzwalającej roli piękna. Pokazał, że można pogodzić postulat wyzwolenia sztuki z jej zaangażowaniem społecznym. By w pełni odczytać jak Edward Abramowski rozumie przeżycie estetyczne, rolę sztuki i piękno, trzeba sięgnąć do prac psychologicznych i socjologicznych tego autora. Jego wypowiedzi związane z tematami tradycyjnie zaliczanymi do estetycznych są niezwykle ważne dla spójności teorii dotyczących człowieka i społeczeństwa, są oryginalne i mają potencjał nie mniejszy niż poglądy polityczne i społeczne Abramowskiego, które sprawiły, że pod koniec XX wieku doceniając jego idee nadano mu miano »zwiastuna Solidarności«”.

Książka zawiera następujące teksty Abramowskiego: Co to jest sztuka? (Z powodu rozprawy L. Tołstoja: „Czto takoje iskusstwo?”), Życie i słowo, Bases psychologiques de la sociologie; Le matérialisme historique et le principe du phénomene social, Postrzeżenie i spostrzeżenie, Zasada zjawiska społecznego, Teoria równoważników indywidualnych i faktu społecznego, Sumienie człowieka jako rodnik świata społecznego, Zagadnienia etyczne i polityka rewolucji, Kazimierz Krauz – Socjologiczne prawo retrospekcji, Etyka a rewolucja, Program wykładów nowej etyki, Organizacja Kultury Polskiej, Człowiek dzisiejszy, Teoria jednostek psychicznych, Metafizyka doświadczalna.

Dwa z nich można przeczytać na naszym portalu:

Człowiek dzisiejszy

Program wykładów nowej etyki

Opublikowaliśmy także na podobny temat trudno dostępną broszurę Neli Samotyhowej „Edward Abramowski i jego poglądy na znaczenie dobra i piękna w przebudowie życia”

Książkę można zamówić w wersji papierowej i elektronicznej (tańszej) u wydawcy – szczegóły tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *